Minister Elżbieta Rafalska spotkała się 15 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z Przewodniczącymi Zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego.

W swoim wystąpieniu Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę jak ważny jest dla strony rządowej dialog i że jest to najlepsza droga do rozwiazywania kwestii spornych, trudnych oraz szukania porozumienia. Właśnie w taki sposób należy budować nie tylko politykę społeczną ale także politykę gospodarczą kraju.
Następnie podziękowała Przewodniczącym Zespołów problemowych za ich zaangażowanie oraz pracę jaką wykonują zespoły. Zaznaczyła, że zespoły są trzonem Rady Dialogu Społecznego i bez ich dobrej pracy niemożliwe byłoby sprawne funkcjonowanie Rady. Zapewniła, że od mementu objęcia przewodnictwa przykłada ogromną wagę do tego, aby przedstawiciele strony rządowej brali udział w pracach zespołów problemowych RDS.
W dalszej części spotkania Przewodnicząca E. Rafalska poinformowała, że corocznie jest opracowywany i przyjmowany program prac Rady na kolejny rok, który umożliwia jej sprawne funkcjonowanie. Dodała, że muszą się w nim znaleźć sprawy istotne z punku widzenia wszystkich uczestników RDS. Podkreśliła, że taki program Rada przyjęła 16 lutego br. Uchwałą nr 24 RDS. Minister E. Rafalska zaproponowała, aby  poszczególne tematy zostały omówione i przedyskutowane w ramach zespołów problemowych, co pozwoli na konsekwentne zrealizowanie przyjętych zobowiązań:
 
Polityka klimatyczna Polski – w kontekście przygotowań do konferencji ONZ COP24 –  zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy,
Nowe regulacje w zamówieniach publicznych - zespół doraźny ds. zamówień publicznych,
Działania rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa - zespół do usług publicznych,
Zmiany w Kodeksie pracy – podsumowanie prac Komisji Kodyfikacyjnej - zespół ds. prawa pracy,
Przegląd systemu emerytalnego – wypracowanie rekomendacji - zespół ds. ubezpieczeń społecznych,
Przegląd zasad kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i płacy minimalnej - zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.
W drugiej części spotkania Przewodniczący zespołów przedstawili informacje dotyczące funkcjonowania  zespołów. Poinformowali Przewodniczącą Rady o aktualnych tematach, które staną się przedmiotem obrad zespołów dotyczących m.in.  rozwiązań systemowych związanych z kształtowaniem wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, zatrudniania cudzoziemców, polityki rynku pracy i funkcjonowania urzędów pracy, polityki migracyjnej.
(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)