W dniu 16 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. Strona rządowa reprezentowana była przez Marcina Zielenieckiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Piotra Skibę – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu udział wziął również Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.
Ministerstwo Finansów w dniu 15 lutego br. przekazało do konsultacji społecznych, Rady Dialogu Społecznego i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Mają one wejść w życie od początku 2019 roku. Według projektu PPK mają być prowadzone w celu systematycznego oszczędzania przez ich uczestników z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia,  obejmą ponad 11 mln osób a łączne wpływy oszczędności na rynek kapitałowy z tytułu PPK szacowane są na 6 mld zł w 2019 roku, 12 mld zł rok później i 15 mld zł rocznie w kolejnych latach, przy założeniu minimalnej składki na poziomie 3,5 proc. wynagrodzenia. System zakłada, że do PPK zostaną zapisani wszyscy zatrudnieni Polacy, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, niezależnie od formy zatrudnienia, w wieku od 19 do 55 lat. Zapis będzie automatyczny, ale z możliwością rezygnacji z programu.
 
Od początku 2019 r. program ma obowiązywać przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób, a małe firmy i jednostki sektora finansów publicznych dopiero od połowy 2020 r.
 
W trakcie dyskusji potwierdzano, że w świetle procesów demograficznych istnieje potrzeba programu oszczędzania na dodatkową emeryturę, lecz w przypadku osób zarabiających minimalne wynagrodzenie lub nieco wyższe, program PPK nie będzie atrakcyjny.
 
Pracownicze Plany Kapitałowe mają być w pełni prywatnym i dobrowolnym programem gromadzenia kapitału, którego celem jest wzrost poziomu oszczędności emerytalnych Polaków i wyższe świadczenia. Instytucjami obsługującym PPK mają być towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) a ich ewidencję ma prowadzić Polski Fundusz Rozwoju.
 
Dyskusja nt. PPK będzie kontynuowana.
(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)