W dniu 3 marca 2022 r., w formie wideokonferencji odbyło się międzynarodowe spotkanie Przewodniczących Rad i organizacji Dialogu Społecznego, które zostało zainicjowane przez Francuską Radę. Polskę reprezentowali z upoważnienia Andrzeja Radzikowskiego, Przewodniczącego RDS, Maciej Witucki, Wiceprzewodniczący RDS, Prezydent Konfederacji Lewiatan, Łukasz Bernatowicz, Wiceprzewodniczący RDS, wiceprezes BCC oraz Piotr Ostrowski, Wiceprzewodniczący OPZZ. W posiedzeniu brali udział przedstawiciele 17 europejskich państw.

Przedstawiciele Polski jako pierwsi zabrali głos i poinformowali o łącznej liczbie uchodźców przyjętych przez nasz kraj oraz o prowadzeniu polityki, która ma za zadanie wspomożenie procesów osiedlania się ludności z Ukrainy, a także ułatwianie znalezienia im pracy. Wskazali na duże zmobilizowanie społeczeństwa i ukierunkowanie chęci na niesienie pomocy obywatelom Ukrainy oraz podkreślili wystosowanie apelu polskiej Rady Dialogu Społecznego do strony rządowej w sprawie potępienia ataku Rosji na Ukrainę.

Jako następna zabrała głos przedstawicielka Rumunii. Poinformowała o wystosowaniu podobnego apelu potępiającego agresję Rosji na Ukrainę przez Rumuńską Radę Dialogu Społecznego. Powiedziała o konieczności dążenia do łagodzenia konfliktu i osiągnięcia międzynarodowego pokoju. Poinformowała o działaniach związanych z pomocą dla studentów z Ukrainy oraz o przekazaniu środków na niesienie pomocy humanitarnej w regionach dotkniętych działaniami zbrojnymi.

W dalszej kolejności głos zabrali przedstawiciele Belgi, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Litwy, Irlandii, Grecji, Bułgarii oraz Włoch. Prelegenci podkreślali konieczność niesienia pomocy dla obywateli Ukrainy i potrzebę dążenia do międzynarodowego pokoju. Reprezentant Finlandii zwrócił uwagę na historyczny aspekt działań Rosyjskich i agresji na różne państwa.

W ramach podsumowania, Przewodniczący Francuskiej Rady Dialogu Społecznego, podkreślił wspólną konieczność potępienia rosyjskiej agresji i zasugerował wystosowanie wspólnego Apelu w sprawie potępienia działań zbrojnych na terenie Ukrainy. Podkreślił potrzebę zachowania wysokiego poziomu dyplomacji i poinformował o zaplanowanym na 10 i 11 marca br. spotkaniu przedstawicieli rządów europejskich, podczas którego należałoby poruszyć kwestię sytuacji na Ukrainie.

międzynarodowe spotkanie Przewodniczących Rad i organizacji Dialogu Społecznegomiędzynarodowe spotkanie Przewodniczących Rad i organizacji Dialogu Społecznegomiędzynarodowe spotkanie Przewodniczących Rad i organizacji Dialogu Społecznegomiędzynarodowe spotkanie Przewodniczących Rad i organizacji Dialogu Społecznegomiędzynarodowe spotkanie Przewodniczących Rad i organizacji Dialogu Społecznegomiędzynarodowe spotkanie Przewodniczących Rad i organizacji Dialogu Społecznego międzynarodowe spotkanie Przewodniczących Rad i organizacji Dialogu Społecznego