Po raz pierwszy w historii Międzynarodowej Organizacji Pracy na stanowisko Dyrektora Generalnego wybrany został przedstawiciel Afryki – pochodzący z Togo - Gilbert F. Houngbo.

Gilbert F. Houngbo pełni obecnie funkcję szefa Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa. W przeszłości był  Premierem Togo (w latach 2008-2012) i Zastępcą Dyrektora Generalnego MBP (w latach 2013-2017). 
Gilbert F. Houngbo obejmie stanowisko Dyrektora Generalnego MBP 1 października 2022 r. 
Wybory na stanowisko Dyrektora Generalnego MBP odbyły się 25 marca 2022 r., a o stanowisko to ubiegało się 5 kandydatów. Poza Gilbertem Houngbo byli to:
- Muriel Pénicaud (France) – była minister pracy Francji,
- Kang Kyung-wha (Republika Korei), była minister spraw zagranicznych Republiki Korei,
- Mthunzi Mdwaba (RPA), były wiceprzewodniczący Rady Administracyjnej MBP i spiker strony pracodawców,
- Greg Vines (Australia), obecnie Zastępca Dyrektora Generalnego MBP i były minister pracy Australii. 
Więcej informacji https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_840324/lang--en/index.htm 


Dyrektor Generalny stoi na czele Międzynarodowego Biura Pracy, które pełni w MOP funkcję administracyjną. MBP zajmuje się organizacyjną, merytoryczną i techniczną obsługą MOP, przygotowaniem, zarówno merytorycznym, jak i technicznym obrad Konferencji i Rady oraz pomocą techniczną. Jest to również centrum badawcze i dokumentacyjne oraz wydawca periodycznych i jednorazowych publikacji MOP
Dyrektor MBP jest wybierany przez Radę Administracyjną, która ma strukturę trójstronną, na 5-letnią kadencję. Tylko członkowie tytularni mają prawo głosu w RA – 28 przedstawicieli rządów, 14 pracodawców i 14 pracowników. Wybory mają charakter tajny. 

 

Osoby pełniące dotychczas funkcję Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy

Dyrektor Generalny   Kadencja    Państwo
Guy Ryder     Od października 2012 r. Wielka Brytania
Juan Somavia      1999–2012 Chile
Michel Hansenne1989–1999  Belgia
Francis Blanchard1974–1989Francja
C. Wilfred Jenks1970–1973   Wielka Brytania
David A. Morse1948–1970 Stany Zjednoczone
Edward Phelan 1941–1948Irlandia
John G. Winant 1939–1941Stany Zjednoczone
Harold Butler  1932–1938Wielka Brytania
Albert Thomas 1919–1932Francja

 

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRiPS)