W dniu 14 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. międzynarodowych RDS. Podczas spotkania omówiono kwestie związane z przygotowaniami do 109. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy.

Pierwszą część posiedzenia poświęcono przedstawieniu kandydatów do składu delegacji na 109. sesję Międzynarodowej Konferencji Pracy. Reprezentanci organizacji pracowników oraz pracodawców przedstawili bieżące informacje dotyczące wyznaczenia składów po każdej ze stron.
W drugiej części posiedzenia pani Renata Lemieszewska, główny specjalista w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz pani Magdalena Wysocka-Madej, Naczelnik w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii podsumowały dotychczasowe ustalenia w zakresie organizacji Konferencji. Wskazano, otwarcie MKP odbędzie się w dniu 20 maja 2021 r. Posiedzenie będzie miało charakter organizacyjno-techniczny. Wszystkie spotkania w ramach wydarzenia zostaną przeprowadzone w formule online w dniach od 3 do 19 czerwca 2021 r. Podczas obrad planowane jest przeprowadzenie wyborów do rady Administracyjnej oraz debaty dotyczącej przyjęcia dokumentu stanowiącego odpowiedź na problemy związane z pandemią koronawirusa. Poinformowano także o przeniesieniu trzeciej części Konferencji na II połowę 2021 r. Przedstawiono również szczegóły techniczne dotyczące prowadzenia obrad oraz zabierania głosu przez delegatów.