W dniu 27 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS. Podczas spotkania omówiono kwestie związane z identyfikowaniem przez firmy nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów dotyczących świadczenia usług pośrednictwa w transporcie osób.

Pierwszą część posiedzenia poświęcono przedstawieniu przez Konfederację Lewiatan pisma skierowanego do pani Minister Magdaleny Rzeczkowskiej, które dotyczyło zwrócenia uwagi na niedostosowanie się wszystkich podmiotów świadczących usługi pośrednictwa przy przewozie osób wynika do nowych przepisów. W rezultacie, jedna z firm uzyskuje przewagę konkurencyjną kosztem przedsiębiorców działających uczciwie oraz kosztem budżetu państwa. Zyski te są uzyskiwane ze względu na optymalizację podatkową w zakresie podatku VAT dzięki sztucznemu podziałowi usługi pośrednictwa przy przewozie na dwie części, z których jedną – nieodpłatną i nieopodatkowaną- świadczy zarejestrowany w Polsce i dysponujący licencją podmiot, zaś drugą – odpłatną – świadczy nielicencjonowany podmiot zagraniczny, stosując stawkę VAT 0% przy mechanizmie odwróconego obciążenia. Ponadto ZPP wskazało na zagrożenie utrzymania porozumienia pomiędzy korporacjami taksówkarskimi, a firmami korzystającymi z aplikacji.
Pani Minister Magdalena Rzeczkowska wskazała, że podniesione zagadnienie jest rozpatrywane przez Ministerstwo Finansów i są prowadzone w tym zakresie analizy.
Pan Arkadiusz Łaba, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Kontrolami w Ministerstwie Finansów poinformował, że do prac nad tą kwestią została włączona Inspekcja Transportu Drogowego.
Organizacje pracodawców wyraziły otwartość na dialog i współpracę w sprawie rozwiązania tej kwestii.
W drugiej części posiedzenia pani Minister Magdalena Rzeczkowska zadeklarowała chęć wprowadzenia działań związanych z usprawnieniem pracy Urzędów Skarbowych, między innymi poprzez lepsze rozłożenie pracy pomiędzy jednostkami oraz rozszerzanie katalogu usług cyfrowych.
Pan dyrektor Arkadiusz Łaba poinformował o planach wprowadzenia regulacji zakazujących wzywanie podatnika lub delegowanie kontrolera do oddalonych od miejsca zamieszkania Urzędów Skarbowych.
Strona związkowa poruszyła kwestię dodatków zadaniowych.