W dniu 18 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. międzynarodowych RDS. Spotkanie poświęcono omówieniu informacji organizacyjnych dotyczących 109. Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy oraz przedstawieniu zaproszonych członków polskiej delegacji na 109. sesję Międzynarodowej Konferencji Pracy.

W pierwszej części spotkania pani Renata Lemieszewska, Główny Specjalista w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, przedstawiła najważniejsze kwestie związane z organizacją 109. Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy. Poinformowała o ustaleniach dotyczących terminu przeprowadzenia trzeciej części Konferencji między 25 listopada a 11 grudnia 2021 r. Wskazano, że otwarcie MKP odbędzie się w dniu 20 maja 2021 r. Posiedzenie będzie miało charakter organizacyjno-techniczny. Wszystkie spotkania w ramach wydarzenia zostaną przeprowadzone w formule on-line w dniach od 3 do 19 czerwca 2021 r.

W kolejnej części spotkania strona pracowników i strona pracodawców przedstawiły delegatów zgłoszonych do uczestnictwa w 109. Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy.