Podczas obrad Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w dniu 25 maja 2021 r. przeprowadzono debatę na temat transformacji energetycznej Polski.

Strona rządowa poinformowała o podjętych staraniach w celu uzyskania porozumienia z Czechami i wycofaniem skargi do TSUE w zakresie działalności Kopalni Turów oraz o działaniach w celu obrony Polskich interesów. Rządzący przedstawili plany przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa” i podkreślili, że powstają nowe miejsca pracy wskutek inwestycji w odnawialne źródła energii. Strona rządowa zadeklarowała wolę dialogu oraz przeprowadzenia stabilnej modernizacji sektora energetycznego. Rządzący zwrócili uwagę na zależność niektórych kwestii od Komisji Europejskiej.
Strona społeczna nakreśliła potrzebę pogłębiania transparentnego dialogu społecznego oraz wyraziła troskę o utrzymanie miejsc pracy i bezpieczeństwo energetyczne kraju. Partnerzy społeczni wyrazili wolę kompleksowego omówienia zagadnień energetycznych oraz transformacji energetycznej i zapytali o kwestie energii atomowej, a także gazu sprowadzanego z zagranicy. Strona społeczna postulowała o równe szanse dla przedsiębiorstw energetycznych w krajach Europy i poinformowała o złych nastrojach społecznych. Organizacje społeczne wskazały na pomniejszające się rezerwy węgla i wyraziły obawę w odniesieniu do wzrostu cen energii elektrycznej.