• Uchwała nr 68 Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego  za 2023 r. + załącznik do uchwały nr 68
 • Uchwała nr 67 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wskazania organizacji strony pracowników i strony pracodawców przewodniczących zespołom problemowym Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 66 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2024 r. + załącznik do uchwały nr 66
 • Uchwała nr 65 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za rok 2023 + załącznik do uchwały nr 65
 • Uchwała nr 64 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 63 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2024 r. + załącznik do uchwały nr 64
 • Uchwała nr 63 Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2024 r. + załącznik do uchwały nr 63
 • Uchwała nr 62 Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2022 r. + załącznik do uchwały nr 62
 • Uchwała nr 61 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2023 r. + załącznik do uchwały nr 61
 • Uchwała nr 60 Rady Dialogu Społecznego z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za rok 2022 + załącznik do uchwały nr 60
 • Uchwała nr 59 Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2023 r. + załącznik do uchwały nr 59
 • Uchwała nr 58 Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 57 Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zlecenia przewodniczącemu Rady wykonywania czynności związanych z przekazywaniem wniosków wojewódzkich rad dialogu społecznego
 • Uchwała nr 56 Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego + załącznik do uchwały nr 56
 • Uchwała nr 55 Rady Dialogu Społecznego z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego + załącznik do uchwały nr 55
 • Uchwała nr 54 Rady Dialogu Społecznego z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2022 r.  + załącznik do uchwały nr 54
 • Uchwała nr 53 Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw
 • Uchwała nr 52 Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu wydatków na rok 2022 Funkcjonowania Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 51 Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
  Rady Dialogu Społecznego za 2020 r. + załącznik do uchwały nr 51
 • Uchwała nr 50 Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany projektu planu finansowego Biura Rady na 2021 r. stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Rady Dialogu Społecznego nr 36 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na lata 2020, 2021, 2022 + uzasadnienie do Uchwały
 • Uchwała nr 49 Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2020 r. + załącznik
 • Uchwała nr 48 Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie o powołanie pełniącego obowiązki Dyrektora Biura Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 47 Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2021 r. + załącznik do Uchwały nr 47
 • Uchwała nr 46 Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia
 • Uchwała nr 45 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na rok 2023; + Załącznik do Uchwały nr 45
 • Uchwała nr 44 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 36 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na lata 2020, 2021, 2022 r. + Załącznik do Uchwały nr 44
 • Uchwała nr 43 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 29 w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 42 Rady Dialogu Społecznego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5 w sprawie Regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego.
 • Uchwała nr 41 Rady Dialogu Społecznego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2019 r. załącznik do uchwały nr 41
 • Uchwała nr 40 Rady Dialogu Społecznego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2019 r. załącznik do uchwały nr 40
 • Uchwała nr 39 Rady Dialogu Społecznego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych
 • Uchwała nr 38 Rady Dialogu Społecznego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2020 r.
 • Uchwała nr 37 Rady Dialogu Społecznego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wskazania organizacji strony pracowników i strony pracodawców przewodniczących zespołom problemowym Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 36 Rady Dialogu Społecznego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na lata 2020, 2021, 2022.
 • zał. nr 1 do Uchwały nr 36 Rady – projekt planu fiansowego BRDS na 2020

  zał. nr 2 do Uchwały nr 36 Rady – projekt planu fiansowego BRDS na 2021

  zał. nr 3 do Uchwały nr 36 Rady – projekt planu fiansowego BRDS na 2022

 • Uchwała nr 35 Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wpisu mediatorów na listę ustaloną przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
 • Uchwała nr 34 z dnia 28 maja 2019 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2018 r. załącznik do uchwały nr 34
 • Uchwała nr 33 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2018 r.
 • Uchwała nr 32 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2019 r. + Załącznik do uchwały
 • Uchwała nr 31 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 15 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 • Uchwała nr 30 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych.
 • Uchwała nr 29 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego.
 • Uchwała nr 28 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 27 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2019 r. załącznik do uchwały nr 28
 • Uchwała nr 27 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2019 r. +Załącznik do uchwały
 • Uchwała nr 26 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 r. załącznik do uchwały nr 26
 • Uchwała nr 25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady na 2017 r.
 • Uchwała nr 24 w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2018 r. z dnia 16 lutego 2018 r.
 • Uchwała Nr 23 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany Uchwały nr 15 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 • Uchwała Nr 22 Rady Dialogu Społecznego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.+ Załącznik do uchwały.
 • Uchwała Nr 21 Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2018 r. – Załącznik do uchwały
 • Uchwała Nr 20 Rady Dialogu Społecznego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 r. załącznik do uchwały nr 20
 • Uchwała Nr 19 Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonywania planu finansowego Biura Rady za 2016 r.
 • Uchwała Nr 18 Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2017 r.
 • Uchwała nr 17 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany uchwały nr 7 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych.
 • Uchwała Nr 16 Rady Dialogu Społecznego w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy.
 • Uchwała Nr 15 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 • Uchwała Nr 14 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 13 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2017 r.
 • Uchwała Nr 13 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2017 r. – Załącznik do uchwały
 • Uchwała nr 12 Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Uchwała nr 11 Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22.10.2015 r. do 31.03.2016 r. załącznik do uchwały nr 11
 • Uchwała nr 10 Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Biura Rady.
 • Uchwała nr 9 Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2015 r.
 • Uchwała nr 8 Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2016 r.
 • Uchwała nr 7 Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych
 • Uchwała nr 6 Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania stałych zespołów problemowych Rady
 • Uchwała nr 5 Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego – tekst ujednolicony + Załącznik do Uchwały nr 5 – tekst ujednolicony
 • Uchwała nr 4 Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru kolejności przewodniczenia Radzie Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 3 Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 2 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenie projektu planu finansowego Biura Rady na 2016 r. – przyjęta w drodze głosowania korespondencyjnego
 • Uchwała nr 1 Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Biura Rady – przyjęta w drodze głosowania korespondencyjnego
 
Uchwały strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego: 
 
 • Uchwała nr 129 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych.
 • Uchwała nr 128 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie realizacji postanowień Konwencji o pracy na morzu MOP w zakresie stworzenia systemu ubezpieczeń społecznych dla marynarzy zamieszkujących na terenie państwa, Członka Konwencji.
 • Uchwała nr 127 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie realizacji działań informacyjno-edukacyjnych przez partnerów społecznych w formule niekonkurencyjnej finansowanych z Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.
 • Uchwała nr 126 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie podjęcia przez właściwe organy państwa kontroli importu wyrobów gumowych
 • Uchwała nr 125 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 września 2023 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 • Uchwała nr 124 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie wzrostu inwestycji zagranicznych i tworzenia jakościowych miejsc pracy
 • Uchwała nr 123 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 121 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym + załącznik do uchwały nr 121
 • Uchwała nr 120 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie realizacji kamienia milowego z Krajowego Planu Odbudowy dotyczącego usprawnienia procesu stanowienia prawa + załącznik do uchwały nr 120
 • Uchwała nr 119 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie objęcia dużych przedsiębiorstw i branż szczególnie narażonych na wzrost kosztów energii i paliw programem wsparcia w ramach i na zasadach ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 + załącznik nr 1
 • Uchwała nr 118 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uwag dotyczących Regulaminu Komitetu Sterującego + załącznik nr 1
 • Uchwała nr 117 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 16 września 2022 r. w sprawie projektu ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze
 • Uchwała nr 116 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wsparcia przemysłu energochłonnego
 • Uchwała nr 115 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (druk sejmowy 2449) (dalej: projekt ustawy lub nowelizacja Megaustawy)
 • Uchwała nr 114 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie rozszerzenia taryfowej ochrony odbiorców gazu
 • Uchwała nr 113 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie projektu ustawy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (druk 2476)
 • Uchwała nr 112 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie trudnej sytuacji przedsiębiorców Stacji Kontroli Pojazdów oraz zakresu projektu zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • Uchwała nr 111 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VI etap
 • Uchwała nr 110 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie rosnących cen drewna z Lasów Państwowych dla przemysłu przetwórczego w Polsce
 • Uchwała nr 109 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (druk 2022)
 • Uchwała nr 108 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie oceny wpływu społecznego i gospodarczego wprowadzenia unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030
 • Uchwała nr 107 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie powołanie zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego do spraw pomocy społecznej
 • Uchwała nr 106 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie prac nad polityką migracyjną
 • Uchwała nr 105 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”
 • Uchwała nr 104 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie sprawiedliwej transformacji sektora przemysłu wyrobów i materiałów budowalnych w kontekście zmian w europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS) i wprowadzenia CBAM w ramach pakietu „FIT for 55”
 • Uchwała nr 103 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (nr UA7 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).
 • Uchwała nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wniosku o zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Uchwała nr 101 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 października 2021 r.  w sprawie uruchomienia przez Rząd RP Programu pomocy i ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń dla przedsiębiorców i pracowników  przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, na zasadach wprowadzonych ustawą antycovidową z 31 marca 2020 roku z późniejszymi zmianami
 • Uchwała nr 100 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw
 • Uchwała nr 99 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie projektu ustawy z dnia 2 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
 • Uchwała nr 98 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Rekomendacji wypracowanych przez doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS dla Rady Dialogu Społecznego w okresie: luty 2021 r. – lipiec 2021 r. w zakresie problemów ochrony zdrowia w czasie pandemii. Załącznik nr 1
 • Uchwała nr 97 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie sytuacji w przemyśle lekkim w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
 • Uchwała nr 96 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przedłożonych przez stronę rządową propozycji dotyczących:  wysokości kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz wysokości świadczeń rodzinnych, zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych
 • Uchwała nr 95 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne
 • Uchwała nr 94 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
 • Uchwała nr 93 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Uchwała 92 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Uchwała nr 91 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 90 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie problemów sektora motoryzacyjnego.
 • Uchwała nr 89 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie redukcji zatrudnienia w administracji rządowej oraz możliwości wprowadzenia ograniczeń skutkujących mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy.
 • Uchwała nr 88 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie problemów branży spożywczej i turystycznej.
 • Uchwała nr 87 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym.
 • Uchwała nr 86 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 czerwca 2020 r.  w sprawie pogarszającej się kondycji finansowej przedsiębiorstw energochłonnych.
 • Uchwała nr 85 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.
 • Uchwała nr 84 z dnia 17 października 2019 r. Strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie działań na rzecz poprawy konkurencyjności krajowej branży hutniczej.
 • Uchwała nr 83 z dnia 18 września 2019 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rekomendacji rozpoczęcia prac nad zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Uchwała nr 82 z dnia 1 lipca 2019 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie finansowania ochrony zdrowia.
 • Uchwała nr 81 z dnia 1 lipca 2019 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie.
 • Uchwała nr 80 z dnia 9 maja 2019 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. w zakresie tzw. zamówień klasycznych.
 • Uchwała nr 79 z dnia 9 maja 2019 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
 • Uchwała nr 78 z dnia 9 maja 2019 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie pilotażu koordynowanej opieki nad pacjentem onkologicznym – ocena stanu początkowego.
 • Uchwała nr 77 z dnia 9 maja 2019 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu Narodowego Planu Szerokopasmowego.
 • Uchwała nr 76 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu ustawy z dnia 5 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy -Ordynacja podatkowa (nowa matryca stawek VAT).
 • Uchwała nr 75 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rozpoczęcia prac nad zmianą ustalenia wysokości i zasad przyznawania zasiłków dla bezrobotnych
 • Uchwała nr 74 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rekomendacji zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, w sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
 • Uchwała nr 72 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie Komitetu Sterującego dla programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej
 • Uchwała nr 71 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wystąpienia przez stronę pracowników i stronę pracodawców Rady z wnioskiem o zmianę ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 1992 nr 54 poz. 254 ze zm.) do ministra właściwego ds. transportu. Załącznik nr 1, załącznik nr2.
 • Uchwała nr 70 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie problemów przedsiębiorstw działających w branży budownictwa infrastrukturalnego
 • Uchwała nr 69 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji inwestycji o długim okresie wykonania wynikających ze wzrostu kosztów wyrobów budowlanych i dostaw tych wyrobów
 • Uchwała nr 68 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego
 • Uchwała nr 67 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej
 • Uchwały nr 66 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 14 września 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
 • Uchwały nr 65 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i form prowadzenia dialogu w ochronie zdrowia
 • Uchwały nr 64 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych
 • Uchwały nr 63 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 62 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie uwzględnienia w budżecie państwa na rok 2019 środków na budowę systemu rejestrów medycznych.
 • Uchwała nr 61 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie uwzględnienia w planach działań oraz naborze środków finansowych ze źródeł UE zadań związanych z jakością w ochronie zdrowia realizowanych przez NFZ.
 • Uchwała nr 60 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie dokumentu „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych”.
 • Uchwała nr 59 wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania trójstronnego zespołu do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich.
 • Uchwała nr 58 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Postulatów do nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych w zakresie tzw. zamówień klasycznych.
 • Uchwała nr 57 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie  warunków wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) i standardów interoperacyjności oraz ich znaczenia dla strategicznych projektów w obszarze jakości w opiece zdrowotnej z dnia 16 lutego 2018 r.
 • Uchwała nr 56 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych z dnia 16 lutego 2018 r.
 • Uchwała nr 55 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 11 października 2017 r. o zasadach wspierania nowych inwestycji. Załącznik do uchwały.
 • Uchwała nr 54 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego
 • Uchwała nr 53 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.
 • Uchwała nr 52 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.
 • uchwała nr 51 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w finansowaniu kształcenia osób niepełnosprawnych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
 • Uchwała nr 50 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rządowego projektu z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (publiczny rejestr podatników VAT).
 • Uchwała nr 49 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 11 października 2017 r. w sprawie korzystania ze środków funduszy celowych, finansowanych ze środków pracodawców, na cele niezgodne z ich zadaniami statutowymi.
 • Uchwała nr 48 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 22 września 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w systemie edukacji w obszarze kształcenia zawodowego.
 • Uchwała nr 47 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie konieczności opracowania we współpracy ze stroną społeczną dokumentu „Polityka lekowa państwa”
 • Uchwała nr 46 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 22 września 2017 r. w sprawie Planu Funduszu Pracy na rok 2018
 • Uchwała nr 45 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 22 września 2017 r. w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 44 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zapytania kierowanego do Ministra Zdrowia.
 • Uchwała nr 43 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 22 września 2017 r. w sprawie raportowania po wejściu w życie tzw. sieci szpitali oraz kontynuacji zadań sprawozdawczych NFZ w ramach nowego systemu.
 • Uchwała nr 42 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 22 września 2017 r. w sprawie koordynacji prac w zakresie IT oraz regulacji dotyczących NFZ
 • Uchwała nr 41 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ciągłości operacyjnej baz danych NFZ
 • Uchwała nr 40 strony pracowników i strony pracodawców  z dnia 22 września 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.
 • Uchwała nr 39 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 19 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (wyciągi z rachunków bankowych JPK_WB)
 • Uchwała nr 38 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską;
 • Uchwała nr 37 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody medyczne;
 • Uchwała nr 36 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie;
 • Uchwała nr 35 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaleceń partnerów społecznych dotyczące jakości staży na otwartym rynku pracy;
 • Uchwała nr 34 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym;
 • Uchwała nr 33 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie wydania wiążących zaleceń dotyczących stosowania przepisów prawa pracy oraz klauzul społecznych przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.).
 • Uchwała nr 32 stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych w ochronie zdrowia.
 • Uchwała nr 31 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 21 listopada 2016 r.).
 • Uchwała nr 30 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE.
 • Uchwała nr 29 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie sposobu wdrożenia i skutków ustawy tworzącej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej  (sieć szpitali).
 • Uchwała nr 28 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia.
 • Uchwała nr 27 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie problemu niedoboru kierowców na polskim rynku transportu drogowego.
 • Uchwała nr 26 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 ton.
 • Uchwała nr 25 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie realizacji projektu pilotażowego testującego rekomendowane przez partnerów społecznych zmiany w instrumencie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.
 • Uchwała nr 24 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 23 z dnia 19 stycznia 2017 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu w sektorze kultury i mediów.
 • Uchwała nr 22 z dnia 19 stycznia 2017 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu w branży spożywczej.
 • Uchwała nr 21 wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego do spraw transportu drogowego.
 • Uchwała nr 20  z dnia 16 października 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 • Uchwała nr 19  z dnia 19 października 2016 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw przemysłu motoryzacyjnego.
 • Uchwała nr 18 z dnia 19 października 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców w  sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 • Uchwała Nr 17 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.
 • Uchwałą nr 16 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu branżowego ds. transportu lotniczego i obsługi lotniskowej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa.
 • Uchwała nr 15 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności.
 • Uchwała nr 14 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Uchwała nr 13 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt z dnia 29 kwietnia 2016 r.)
 • Uchwała nr 12 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie negatywnych skutków gospodarczych i społecznych związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
 • Uchwała nr 11 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 10 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie problemów funkcjonowania polskiego przemysłu cementowego w związku z nierówną konkurencją z producentami cementu z Rosji i Białorusi.
 • Uchwała nr 9 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2016 r.
 • Uchwała nr 8 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego.
 • Uchwała nr 7 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie opiniowania innych projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych.
 • Uchwała nr 6 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad uzgadniania wniosku o powoływanie zespołów dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego.
 • Uchwałę nr 5 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w okresie 2021-2030 oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE.
 • Uchwałę nr 4 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie opiniowania przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych.
 • Uchwałę nr 3 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 • Uchwałę nr 2 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
 • Uchwała nr 1 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 18 lutego 2016 r.