Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Limanowskiego 23, 
02-943 Warszawa.

Kim jest inspektor ochrony danych w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego   i jak się z nim kontaktować

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Dorota Boratyńska, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie Statutu Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 43 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r., zmienionego zarządzeniem Nr 27 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2019 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu CPS „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego, Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. (tj. Dz. U. 2018 poz. 2232) oraz Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r., Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.).

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. CPS „Dialog” przetwarza Twoje dane osobowe w celu świadczenia zadań szkoleniowych, badawczych, wydawniczych i publikacyjnych oraz innych zadań na rzecz partnerstwa i dialogu społecznego.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo do:

-      dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

-      sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

-      usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

-      ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;

-      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

-      prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

-        osobiście siedzibie naszej jednostki,

-        elektronicznie ze swojego konta e-mail,

-        listownie na adres naszej jednostki.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.