Minął ósmy rok działalności Rady Dialogu Społecznego. Rok postcovidowej rzeczywistości, rok poszerzonej i coraz bardziej brutalnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, rok wyborczy parlamentarny i równolegle referendalny, więc niełatwy.

Przedział czasu zawarty w latach 2020-2022, domykający się powoli, stanowi w historii Polski, Europy i świata czas wyjątkowy, czas pandemii Covid-19, okupiony śmiercią milionów ludzi. Jest to również czas wojny Rosji przeciwko Ukrainie, znaczący wstrząs dla światowej polityki i ekonomii oraz niewyobrażalne cierpienia ludności bliskiego Polakom sąsiada. W masowym odruchu solidarności polskiego społeczeństwa, instytucji rządowych, struktur samorządowych, organizacji społecznych, także partnerzy społeczni przystąpili do pilnej pomocy Ukraińcom, ofiarom rosyjskiego imperializmu.

Można dzisiaj odpowiedzialnie stwierdzić, że wszelakie doświadczenia nabyte w czasie ponad pięcioletniego funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego, stanowią dziś stabilny fundament do deliberacji, zawierania kompromisów i rozwoju dialogu społecznego, co pozytywnie zweryfikowało ówczesną potrzebę partnerów społecznych wobec zmian ustawowych.

Minął kolejny, czwarty już rok działalności Rady Dialogu Społecznego w nowej ustawowo formule dialogu społecznego w Polsce, rok zarządzany, jak przed trzema laty, przez stronę związków zawodowych. Tym razem przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego została Dorota Gardias - szefowa Forum Związków Zawodowych.

Rada Dialogu Społecznego od ponad trzech lat umocowana ustawowo, a w lipcu 2018 roku wzmocniona poprawkami do ustawy, wyposażona została w silniejsze uprawnienia, stanowi ważne ogniwo społecznej kontroli i koordynacji działań Rządu RP w oparciu o konsultacje społeczne, o wypracowane przez wiele lat standardy prowadzenia debaty z partnerami dialogu społecznego. Niniejsze opracowanie obejmuje przegląd dorobku trzeciej kadencji RDS, przegląd pomiotów pracujących nad poszczególnymi działami dialogu społecznego. Jest ono wystarczająco uszczegółowione a jednocześnie syntetyczne, by dostarczyć Państwu kompendium niezbędnej wiedzy na temat Rady, jej historii, struktury, organów terenowych i branżowych, dorobku prawnego oraz merytorycznego.

PLIK DO POBRANIA

Biuletyn 5/2017 (23) Dialog społeczny - drugi rok Rady Dialogu Społecznego

W numerze: 
Rada Dialogu Społecznego – podstawa prawna, cele i zadania 
Skład Rady Dialogu Społecznego (według stanu na dzień 30 listopada 2017 r.) 
Uchwały Rady Dialogu Społecznego, podjęte w okresie
od listopada 2016 r. do 30 października 2017 r. 
Biuro Rady Dialogu Społecznego 
Spotkania w ramach działania Rady Dialogu Społecznego 
Posiedzenia plenarne i Prezydia Rady Dialogu Społecznego 
Posiedzenia Zespołów Problemowych Rady Dialogu Społecznego 
Zespół Problemowy ds. usług publicznych 
Zespół Problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy 
Zespół Problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego 
Zespół Problemowy ds. funduszy europejskich 
Zespół Problemowy ds. międzynarodowych 
Zespół Problemowy ds. ubezpieczeń społecznych 
Zespół Problemowy ds. prawa pracy 
Zespół Problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych 
Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych 
Doraźny Zespół Problemowy ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 
Doraźny Zespół Problemowy ds. Strategii na Rzecz Odpowiedzialengo Rozwoju 

Biuletyn: Dialog społeczny - 12 miesięcy nowego otwarcia, nr 4/2016 (17)  
 
W numerze:
Kilka informacji o Radzie Dialogu Społecznego 
Program pracy Rady Dialogu Społecznego na 2016 r. 
Prezydent RP Andrzej Duda w dniu 22 października 2015 r. powołał skład Rady Dialogu Społecznego 
Uchwały Rady Dialogu Społecznego, podjęte w okresie od 22 października 2015 roku do 30 września 2016 roku 
Biuro Rady Dialogu Społecznego 
Spotkania w ramach działania Rady Dialogu Społecznego 
Posiedzenia Plenarne i Prezydia Rady Dialogu Społecznego 
Posiedzenia Zespołów Problemowych Rady Dialogu Społecznego 
Zespół Problemowy ds. usług publicznych 
Zespół Problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy 
Zespół Problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego 
Doraźny Zespół Problemowy ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 
Zespół Problemowy ds. funduszy europejskich 
Zespół Problemowy ds. międzynarodowych 
Zespół Problemowy ds. ubezpieczeń społecznych 
Zespół Problemowy ds. prawa pracy 
Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych 
Zespół Problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych 
Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego – WRDS