Rada Dialogu Społecznego od ponad trzech lat umocowana ustawowo, a w lipcu 2018 roku wzmocniona poprawkami do ustawy, wyposażona została w silniejsze uprawnienia, stanowi ważne ogniwo społecznej kontroli i koordynacji działań Rządu RP w oparciu o konsultacje społeczne, o wypracowane przez wiele lat standardy prowadzenia debaty z partnerami dialogu społecznego. Niniejsze opracowanie obejmuje przegląd dorobku trzeciej kadencji RDS, przegląd pomiotów pracujących nad poszczególnymi działami dialogu społecznego. Jest ono wystarczająco uszczegółowione a jednocześnie syntetyczne, by dostarczyć Państwu kompendium niezbędnej wiedzy na temat Rady, jej historii, struktury, organów terenowych i branżowych, dorobku prawnego oraz merytorycznego.

PLIK DO POBRANIA