Biuletyn: Dialog społeczny - 12 miesięcy nowego otwarcia, nr 4/2016 (17)  
 
W numerze:
Kilka informacji o Radzie Dialogu Społecznego 
Program pracy Rady Dialogu Społecznego na 2016 r. 
Prezydent RP Andrzej Duda w dniu 22 października 2015 r. powołał skład Rady Dialogu Społecznego 
Uchwały Rady Dialogu Społecznego, podjęte w okresie od 22 października 2015 roku do 30 września 2016 roku 
Biuro Rady Dialogu Społecznego 
Spotkania w ramach działania Rady Dialogu Społecznego 
Posiedzenia Plenarne i Prezydia Rady Dialogu Społecznego 
Posiedzenia Zespołów Problemowych Rady Dialogu Społecznego 
Zespół Problemowy ds. usług publicznych 
Zespół Problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy 
Zespół Problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego 
Doraźny Zespół Problemowy ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 
Zespół Problemowy ds. funduszy europejskich 
Zespół Problemowy ds. międzynarodowych 
Zespół Problemowy ds. ubezpieczeń społecznych 
Zespół Problemowy ds. prawa pracy 
Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych 
Zespół Problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych 
Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego – WRDS 
 
Czas przyspieszył. Wszyscy mówią wokoło o jego braku, mówiąc bardziej naukowo – o jego deficycie. Czy na potwierdzenie tej akceleracji uchwyci jakieś fizyczne przemiany w czasoprzestrzeni Wielki Zderzacz Hadronów? Pewnie nie. Pozostaniemy więc w tym deficycie sami, bez naukowego wsparcia. Będziemy się dziwić, że do Bożego Narodzenia jest naprawdę bliziutko, a jeszcze tak niedawno niejedno polskie ciało wygrzewało się w nadmorskim piasku. A tymczasem cichutko i pracowicie Rada Dialogu Społecznego dochodzi do rocznicy realnego działania na dialogowej scenie. Właśnie Radzie, jako priorytetowej instytucji dialogu społecznego, poświęcony jest Biuletyn, który trafia do rąk Państwa. Zakładamy, że wychodząc jako Zespół Redakcyjny naprzeciw zapotrzebowaniu na pierwsze podsumowania, opinie, dyskusje, czy sygnalizowanie konieczności dalszych zmian, trafiamy i w Państwa potrzeby i oceny. Rada Dialogu Społecznego bogata jest przede wszystkim kompetencyjnością i wiedzą swoich członków. Także wielkim doświadczeniem, które jest kapitałem z najwyższej półki. Ponadto ustawowe umocowanie sprzyja silniejszej pozycji partnerów społecznych wobec poprzednich rozwiązań. Prędzej czy później (oby później), różnice interesów dadzą o sobie znać na tyle mocno, że gotowość do zawierania kompromisu każdej ze stron, poddana zostanie egzaminowi sprawdzającemu. Pozostaje życzyć partnerom społecznym i Rządowi, by granice kompromisu przesunęły się poza chęć postawienia na swoim za wszelką cenę. 
 
Nowa formuła, to zawsze nowe nadzieje i nowy zastrzyk energii u każdego uczestnika trójstronnej debaty. Dobrze byłoby aby ten walor nowości przeniósł się, choćby awansem na najbliższe lata… Tymczasem, życzę Państwu przyjemnej lektury, trochę statystycznej, trochę wspomnieniowej, mam nadzieję – interesującej.