Biuletyn 5/2017 (23) Dialog społeczny - drugi rok Rady Dialogu Społecznego

W numerze: 
Rada Dialogu Społecznego – podstawa prawna, cele i zadania 
Skład Rady Dialogu Społecznego (według stanu na dzień 30 listopada 2017 r.) 
Uchwały Rady Dialogu Społecznego, podjęte w okresie
od listopada 2016 r. do 30 października 2017 r. 
Biuro Rady Dialogu Społecznego 
Spotkania w ramach działania Rady Dialogu Społecznego 
Posiedzenia plenarne i Prezydia Rady Dialogu Społecznego 
Posiedzenia Zespołów Problemowych Rady Dialogu Społecznego 
Zespół Problemowy ds. usług publicznych 
Zespół Problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy 
Zespół Problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego 
Zespół Problemowy ds. funduszy europejskich 
Zespół Problemowy ds. międzynarodowych 
Zespół Problemowy ds. ubezpieczeń społecznych 
Zespół Problemowy ds. prawa pracy 
Zespół Problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych 
Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych 
Doraźny Zespół Problemowy ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 
Doraźny Zespół Problemowy ds. Strategii na Rzecz Odpowiedzialengo Rozwoju 
Minął kolejny, drugi już rok działalności Rady Dialogu Społecznego w nowej formule dialogu społecznego w Polsce. Z tej okazji Centrum Partnerstwa Społecznego im. Andrzeja Bączkowskiego przygotowało niniejszy, okolicznościowy Biuletyn, poświęcony w całości Radzie Dialogu Społecznego.
Znajdziecie tam Państwo i podstawy prawne działalności RDS, jej uchwały, zarówno przyjęte jednomyślnie, jak i te, które były wyrazem wspólnego stanowiska dwóch partnerów społecznych. Niektóre dane w ujęciu statystycznym ułatwią Państwu podsumowanie drugiego roku działalności Rady Dialogu Społecznego. Pierwsze dwa lata swej obecności w polskim dialogu, Rada przebyła wpierw pod przewodnictwem przedstawiciela związków zawodowych – Pana Piotra Dudy, potem pod przewodnictwem przedstawicielki grupy pracodawców – Pani Henryki Bochniarz. 
Od jesieni 2017 roku Radzie Dialogu Społecznego przez 12 miesięcy przewodniczy przedstawicielka strony rządowej w Radzie - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbieta Rafalska.
Rada zaznacza coraz bardziej swoją obecność na dialogowej mapie Polski. Znaczenie i dorobek Rady przyspiesza, rośnie w siłę i doświadczenia. Rada Dialogu Społecznego i jej instytucje rozwijają się dynamicznie. Dialog w różnych formułach toczy się na kilku płaszczyznach, min.: centralnej, branżowej, problemowej, doraźnej… Na bazie Centrum Partnerstwa niemal codziennie odbywają się spotkania robocze, konferencje, seminaria, negocjacje. Tu właśnie docierają się kompromisy, szczegółowe rozwiązania, które później są na forum Rady Dialogu Społecznego podejmowane. 
Trudno przecenić rolę, ściślej mówiąc misję Rady jako centralnej instytucji dialogu społecznego w Polsce. Wszyscy dołóżmy starań, by to forum wyznaczało nowe i coraz to lepsze perspektywy dla zgody społecznej. Zapraszam i zachęcam Państwa do lektury…