Minął kolejny, czwarty już rok działalności Rady Dialogu Społecznego w nowej ustawowo formule dialogu społecznego w Polsce, rok zarządzany, jak przed trzema laty, przez stronę związków zawodowych. Tym razem przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego została Dorota Gardias - szefowa Forum Związków Zawodowych.

Z tej okazji Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego przygotowało dla państwa okolicznościowy, poniższy Biuletyn, poświęcony w całości Radzie Dialogu Społecznego.

Niektóre dane opracowane w ujęciu statystycznym, zapewne ułatwią Państwu dokonanie podsumowania kolejnego roku działalności RDS. Znajdziecie tam Państwo obok podstaw prawnych działalności Rady, jej uchwał, zarówno przyjętych jednomyślnie, jak i tych, które były wyrazem wspólnego stanowiska tylko dwóch partnerów społecznych.

Na bazie Centrum Partnerstwa niemal codziennie odbywają się spotkania robocze, konferencje, seminaria, negocjacje. Dialog w różnych formułach toczy się na kilku płaszczyznach, m.in.: centralnej, branżowej, problemowej, czasem doraźnej...

Staraliśmy się w najkrótszy ale i najbardziej komunikatywny sposób oddać misję Rady Dialogu Społecznego, jako centralnej instytucji dialogu społecznego w Polsce.

PLIK DO POBRANIA