Można dzisiaj odpowiedzialnie stwierdzić, że wszelakie doświadczenia nabyte w czasie ponad pięcioletniego funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego, stanowią dziś stabilny fundament do deliberacji, zawierania kompromisów i rozwoju dialogu społecznego, co pozytywnie zweryfikowało ówczesną potrzebę partnerów społecznych wobec zmian ustawowych.

Nie znaczy to jednak, że uczestnicy dialogu instytucjonalnego nie mają poczucia dyskomfortu w wielu przypadkach oraz, że ustawowe instrumenty są w optymalny sposób wykorzystane.

Do takiego stanu należy wciąż dążyć, bez pośpiechu, ale skutecznie, po prostu.

Niniejsza publikacja ma częściowo historyczny i odrobinę jubileuszowy charakter, niestety z konieczności w formie skrótowej. Dokonujemy tu przeglądu najważniejszych wydarzeń dotyczących okresu pięciu lat funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiamy ludzi dialogu i zespoły problemowe, informujemy o ich pracy i osiągnięciach.

Wyrażamy nadzieję, że informacje, zawarte w publikacji, przybliżą Państwu znaczną część pracy, jakiej dokonali członkowie Rady Dialogu Społecznego.

PLIK DO POBRANIA