W dniu 22 listopada 2023 roku, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczyła po raz pierwszy w nowej kadencji przewodnictwa strony rządowej w Radzie, Marlena Maląg – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Minister Rodziny i Polityki Społecznej. W posiedzeniu uczestniczyli także Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Przedstawicielka Prezydenta RP; Katarzyna Sójka, Minister Zdrowia oraz Grażyna Wereszczyńska, Zastępca Dyrektora Biura Dialogu, Samorządu i Rozwoju Kancelarii Prezydenta RP.

W dniu 9 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. zamówień publicznych RDS. Spotkaniu przewodniczył Marek Kowalski (Federacja Przedsiębiorców Polskich) z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych, członków Podzespołu oraz pozostałych zaproszonych gości i ekspertów.

W dniu 4 października 2023 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył Maciej Juszczyk (Business Centre Club).