Biuletyn: Materiały z konferencji, nr 3/2017 (21)
 
W numerze:
Konferencja „Ochrona życia rodzinnego w prawie pracy” 06.06.2017 r.
Niniejszy numer Biuletynu jest obszerną relacją z Konferencji, która odbyła się w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, w dniu 6 czerwca 2017 r., zatytułowanej „Ochrona życia rodzinnego w prawie pracy”. Konferencję zorganizowało CPS „Dialog” oraz Koło Naukowe Prawa Pracy „Ius Laboris”, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Natomiast Dziennik Gazeta Prawna objął konferencję patronatem medialnym.
Tematyka konferencji koncentrowała się głównie wokół rozwiązań prawnych w zakresie ochrony życia rodzinnego w prawie pracy, a także wokół zależności pomiędzy regulacjami prawa pracy a ochroną życia rodzinnego i możliwościami łączenia życia rodzinnego z pracą zawodową. Omówiono także prawne aspekty ochronne zawarte w prawodawstwie Unii Europejskiej, która w związku z prymatem nad prawem krajów członkowskich, podejmuje ostateczne decyzje w poszczególnych skomplikowanych sytuacjach pracowników pokrzywdzonych przez pracodawców.
Poświęcono również wiele dyskusji problemowi jeszcze zbyt słabej ochrony życia rodzinnego w przypadku opieki rodziny nad osobami niedołężnymi, chorymi, gdzie prawo pracy nie jest dostosowane do specyficznych potrzeb pracowników, sprawującymi taką opiekę bezpośrednio. Omawiano także wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz potrzeby zmian w prawie pracy w kierunku unikania sytuacji krzywdzenia pracowników, pomocy w ich wysiłkach zarówno w pracy jak i na łonie rodziny. Problemów niestety nie ubywa, pomimo znacznego wysiłku włożonego przez instytucje państwa i samorządowe. 
Jakie nadzieje i oczekiwania na przyszłość dominują w społeczeństwie, jak te potrzeby zabezpieczyć, w którym kierunku należy podążać? Oto pytania, na które częściowo przynajmniej czerwcowa konferencja w naszym Centrum może udzielić Państwu odpowiedzi.