Biuletyn: Materiały z konferencji, nr 2/2017 (20)

W numerze:
Konferencja „Czy polska szkoła uzyska szansę, by nadążyć za rynkiem pracy?” 25.01.2017 r. 
Konferencja „Związki zawodowe w percepcji osób młodych – czy warto do nich wstępować?” 09.03.2017 r. 
Debata „Staże i praktyki na rynku pracy jako zło konieczne czy przepustka do kariery zawodowej?” 09.05.2017 r. 
Konferencja „O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastąpioną?” 16.05.2017 r. 
 
Oddajemy w Państwa ręce drugi już, tegoroczny numer „Biuletynu”. Lato za nami, czas więc podsumować konferencyjne i seminaryjne dokonania Centrum jako organizatora, współorganizatora i gospodarza tegorocznych wydarzeń. W styczniu odbyła się zorganizowana przez Nas konferencja na temat „Czy Polska odzyska szansę, by nadążyć za rynkiem pracy?”. Poznacie Państwo streszczenie zajmującej i merytorycznej dyskusji na temat potrzeb i perspektyw szkolnictwa zawodowego w Polsce, w odniesieniu do realnych potrzeb rynku prac, gdzie podkreślono, że jest to najważniejszy problem połowy XX i XXI wieku, a przeprowadzane badania w Europie i w Stanach Zjednoczonych pokazują, że czynnikiem decydującym o wzroście gospodarczym i dobrobycie są ludzie wykształceni i wysoko wyspecjalizowani. 
Z kolei, 9 marca 2017 r. odbyła się, zorganizowana przez Centrum Partnerstwa Społecznego oraz Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, konferencja pt.: „Związki zawodowe w percepcji osób młodych – czy warto do nich wstępować?”. Konferencja będąca próbą znalezienia odpowiedzi na pogłębiający się spadek zainteresowania pracowników związkami zawodowymi, od początku trzeciego
tysiąclecia. Tendencja ta się pogłębia, stając się wyzwaniem dla środowisk naukowych, by przyczyny tego zjawiska zdiagnozować. Udział autorytetów i różnorodność ciekawych badań, zachęca i gwarantuje atrakcyjność tematu oraz poważne pogłębienie wiedzy na temat przyczyn kryzysu popularności związków zawodowych w Polsce.
Miesiąc później, w dniu 9 maja 2017 r., również w naszym Centrum, odbyła się debata pt.: „Staże i praktyki na rynku pracy jako zło konieczne, czy przepustka do kariery zawodowej?”. Kierunek debaty, w dużym stopniu stał się efektem przyjęcia w 2013 r. przez partnerów społecznych na poziomie europejskim, Ramowego Planu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Jednym z elementów Ramowego Planu jest kwestia przejścia z edukacji na rynek pracy. Negocjacje zostały w tej sprawie zawieszone i niedawno przeniesione na grunt Rady Dialogu Społecznego. Co z tego wynika, jakie są dziś perspektywy kompromisu w tej sprawie? Tego dowiecie się Państwo zgłębiając opracowanie z debaty.
16 maja 2017 r., w Centrum odbyła się konferencja pt.: „O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastąpioną?”, dedykowana prof. dr hab. Bożenie Balcerzak-Paradowskiej, z okazji Jej jubileuszu. Konferencję zorganizowało CPS „Dialog” wspólnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Uczestnicy konferencji otrzymali wydaną nakładem CPS „Dialog” i IPiSS „Księgę Jubileuszową” pt.: „O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastąpioną?”. Spotkanie, bardzo uroczyste, wzruszające, godnie uczciło tak znaczącą i nieprzeciętną postać Pani Profesor, jej dorobek i wpływ na polską naukę. A wszystko to warte przestudiowania, co jako redaktor naczelna ze spokojnym sumieniem polecam.