Biuletyn: Analizy, ekspertyzy, opracowania, nr 1/2017 (19) (DO POBRANIA)
 
W numerze:
Trójstronna debata w nowej odsłonie – pierwszy rok funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego Anna Grabowska
 
Dialog społeczny uwarunkowany nowymi regulacjami prawnymi, a przede wszystkim konsensusem partnerów społecznych strony rządowej, już na dobre zagościł w społecznej świadomości. Droga do zmian statusu Trójstronnej Komisji nie była usłana różami i wymagała od wszystkich zainteresowanych zarówno wiedzy, jak i odpowiedzialności za wspólne dobro. 
 
Niniejszy „Biuletyn” jest próbą uchwycenia przemian instytucjonalnych, przełomu ostatniego czasu w formule i praktyce dialogu instytucjonalnego w Polsce. Autorka, osoba niezmiernie doświadczona aktywnym i wieloletnim uczestnictwem w głównym nurcie dialogu społecznego, z różnych pozycji i ról stara się w opracowaniu uchwycić możliwie syntetycznie wspomniane przemiany w całość, która nie powinna wywołać senności u czytelnika. Lektura „Biuletynu” pozwoli na usystematyzowanie wiedzy zasłyszanej i przeczytanej w potocznym informacyjnym nurcie.