Biuletyn: Materiały z konferencji, nr 5/2016 (18)
 
W numerze:
Konferencja „Perspektywy polityki przemysłowej w Polsce” 12.04.2016 
Debata „Wynagrodzenie minimalne – skok jakościowy czy znak niepewności?” 28.06.2016 
Debata „Czy możemy mieć wyższe emerytury? – reforma systemu czy tylko obniżenie wieku emerytalnego?” 22.09.2016  
Debata „Polski dialog społeczny – zmiana – praktyka – prognoza” 12.10.2016  
Konferencja „Elastyczne formy zatrudnienia we Włoszech i w Polsce. Szanse i zagrożenia” 14.11.2016 
Konferencja „Rynek pracy dla młodych – młodzi dla rynku pracy” 29.11.2016 
 
Oddajemy w Państwa ręce ostatni, piąty numer naszego „Biuletynu” w 2016 roku. Wewnątrz znajdziecie Państwo materiały dotyczące kilku znaczących konferencji naukowych. Pierwsza z nich to marcowa konferencja pt. „Perspektywy polityki przemysłowej w Polsce”, w trakcie której obszerne wystąpienia mieli: prof. Artur Śliwiński - Systemowe uwarunkowania polityki przemysłowej w Polsce i na świecie; prof. Paweł Soroka - Kierunki odbudowy polskiego przemysłu przeprowadzane przez Polskie Lobby Przemysłowe; oraz prof. Kazimierz Kłosiński - Serwicyzacja a reindustrializacja. Konferencja została zorganizowana przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Z kolei w czerwcu odbyła się w CPS „Dialog” debata pod intrygującym tytułem „Wynagrodzenie minimalne – skok jakościowy, czy znak niepewności?”. Jak ważny to temat, dotyczący milionów pracowników i setek tysięcy pracodawców, zaświadczy praktyka po 1 stycznia 2017 roku. Ciekawa debata charakteryzowała się znaczną rozpiętością ocen pracodawców, związkowców i przedstawicieli nauki. Z pewnością warto się tymi stanowiskami zainteresować.
22 września 2016 r. w naszym Centrum odbyła się debata pt. ”Czy możemy mieć wyższe emerytury? – reforma systemu czy tylko obniżenie wieku emerytalnego?”. Dyskusja koncentrowała się wokół warunków nabycia prawa do emerytury, waloryzacji i tytułów do ubezpieczeń społecznych, także wokół spraw systemu emerytalnego, czy wymaga on kardynalnych zmian? Rozważano także jaki wpływ dla zmian demograficznych i ekonomicznych może mieć tzw. umowa międzypokoleniowa i czy możliwe jest połączenie oczekiwań w zakresie modelu systemu emerytalnego z możliwościami finansowymi państwa.
W październiku 2016 roku CPS „Dialog” zorganizowało debatę pt. „Polski dialog społeczny – zmiany – praktyka – prognoza”, w trakcie której prof. Juliusz Gardawski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz prof. Kazimierz W. Frieske (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) zaprezentowali bardzo interesujące wystąpienia.
Następną z prezentowanych w „Biuletynie” debat jest listopadowa konferencja pt. „Elastyczne formy zatrudnienia we Włoszech i w Polsce. Szanse i zagrożenia”. Organizatorem międzynarodowej konferencji była Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Prawa Medycznego Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, we współpracy z Universita degli Studi di Bari „Aldo Moro”. Do współpracy w trakcie konferencji zostało zaproszone Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Celem konferencji było omówienie reform rynku pracy oraz porównanie włoskich i polskich rozwiązań w kwestii ogólnej regulacji prawnej i stosunków zatrudnienia oraz licznych ważnych kwestii, m.in. elastycznych form zatrudnienia czy struktury zatrudnienia.
Ostatnią z konferencji omawianych przez nas była zorganizowana w dniu 29 listopada 2016 r., w Centrum Partnerstwa Społecznego debata na temat „Rynek pracy dla młodych – młodzi na rynku pracy”. Referat wprowadzający w temat konferencji wygłosiła prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska z Uczelni Łazarskiego.