Biuletyn: materiały z konferencji, nr 2/2016 (15) (DO POBRANIA)
 
W numerze:
Seminarium międzynarodowe „Zrównoważone zamówienia publiczne. Od kryterium najniższej ceny do monitorowania globalnego łańcucha dostaw” Warszawa, 15.03.2016 
Sustainable Public Procurement From tackling the problem of the lowest price criteria to monitoring global supply chains. Warsaw, March 15th, 2016 
 
Z poczuciem satysfakcji i dobrze spełnionego obowiązku, przekazuję w Państwa ręce najnowsze wydanie „Biuletynu”, naszego cyklicznego publikatora materiałów pokonferencyjnych. Niniejsze wydanie w całości jest poświęcone wydarzeniu o wielkiej wadze, a mianowicie  międzynarodowej konferencji p.n. „Zrównoważone zamówienia publiczne. Od kryterium najniższej ceny, do monitorowania globalnego łańcucha dostaw”, która odbyła się w dniu 15 marca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie. Spotkanie zostało wspólnie zorganizowane przez: Fundację Centrum CSR.PL, Fundację im. Friedricha Eberta oraz Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Wzięli w nim udział eksperci m.in. z Polski, Czech, Węgier, Serbii, Rumunii, Bułgarii, Niemiec i Norwegii. 
Tematyka nowego, kształtującego się dynamicznie podejścia do zamówień  publicznych, staje się powoli polem do poszukiwań, eksperymentów, badań naukowych, działań bezpośrednich organizacji pozarządowych, do wymiany doświadczeń pomiędzy wieloma ośrodkami w kraju, jak i w krajach należących do Unii Europejskiej oraz leżących poza nią. Rozwiązywanie problemów na polu zamówień publicznych, w obliczu nowych, ambitnych wyzwań dotyczących klauzul społecznych, stało się także powodem powołania do życia w końcu 2015 roku, przez Radę Dialogu Społecznego, doraźnego Zespołu Problemowego d.s. Zamówień Publicznych.
Aktualny numer „Biuletynu” ma wyjątkowy charakter. Jest bowiem w tej edycji  wydawnictwem dwujęzycznym,  wydanym w języku polskim i w języku angielskim.