Biuletyn: materiały z konferencji, nr 1/2015 (9) 

W numerze:
Konferencja „Kobiety na stanowiskach kierowniczych w sferze publicznej. Drogi do kariery”, 7.10.2014 r.
Konferencja „Janusowe oblicza rynku pracy”, 27.11.2014 r.
Jubileusz 20-lecia Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, 10.12.2014 r.
Konferencja „Zatrudnienie przyjazne rodzinie – doświadczenia międzynarodowe, realia polskie”, 22.01.2015 r.

W pierwszym tegorocznym numerze naszego Biuletynu przedstawiamy Państwu informacje z kilku ostatnich konferencji, jakie mieliśmy przyjemność zorganizować w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
Październikowa konferencja „Kobiety na stanowiskach kierowniczych w sferze publicznej. Drogi do kariery” była prezentacją wyników badań, jakie przeprowadzono pod kierownictwem prof. Bożeny Balcerzak-Paradowskiej. W gronie znamienitych gości dyskutowano o zależnościach pojawiania się kobiet na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym, o powodach podejmowania decyzji o awansie, jak również o rozwiązaniach niezbędnych dla ułatwienia kobietom spełniającym role rodzinne powrotu do pracy.
Konferencja listopadowa „Janusowe oblicza rynku pracy” to kolejna konferencja zorganizowana przez CPS „Dialog” we współpracy z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Podczas bardzo interesującego spotkania dyskutowano o różnych segmentach rynku pracy, także o wpływie prawa na regulację naszego życia zbiorowego.
Grudniowa uroczystość, z okazji 20-lecia Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” miała wzruszający i podniosły charakter. Uczestnicy spotkania snuli wspomnienia o instytucjonalnym dialogu społecznym, jego historii i związanych z nim ludziach. Wiele miejsca poświęcono patronowi Centrum – Andrzejowi Bączkowskiemu, który uczył własnym przykładem współpracy ponad podziałami dla wspólnej pomyślności i ugody społecznej. Do uczestników uroczystości wpłynęły listy gratulacyjne, m.in. od Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej i Pani Premier Ewy Kopacz, a życzenia dalszej pomyślności złożyli osobiście: Minister Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiceminister Jacek Męcina oraz Minister Radosław Mleczko.
Tegoroczny sezon konferencyjny zainaugurowaliśmy styczniową debatą „Zatrudnienie przyjazne rodzinie – doświadczenia międzynarodowe, realia polskie”, będącą konsekwencją wydanej wspólnie z IPiSS publikacji. W gronie partnerów społecznych, ekspertów oraz pozostałych zaproszonych gości dyskutowano o rozwiązaniach sprzyjających polityce rodzinnej, traktowanych niejednokrotnie jak zderzenia dwóch światów: pracodawców i pracowników.

 

PLIK DO POBRANIA