Biuletyn: analizy, ekspertyzy, opracowania, nr 4/2014 (7)
 
W numerze:
Wpływ prawa pracy na rynek pracy, autor: prof. dr hab. Ludwik Florek 
Szara strefa w gospodarce – realny problem czy margines społeczno-ekonomiczny? autor: prof. dr hab. Marek Bednarski 
Pracownicy i pracodawcy na rynku pracy. Kto jest silniejszy? autor: prof. dr hab. Elżbieta Kryńska 
 
Zapraszam do zgłębienia kolejnego numeru Biuletynu, tym razem z serii „Analizy, ekspertyzy, opracowania”. Odnajdą tam Państwo niezwykle interesujące eksperckie opracowania uznanych autorytetów w dziedzinie rynku pracy, przygotowane na konferencję „Janusowe oblicza rynku pracy”, która odbyła się 27 listopada 2014 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
Konferencja była pretekstem do wymiany poglądów na temat wyzwań stwarzanych przez dynamikę współczesnego rynku pracy, przypominającego niewątpliwie grę zmiennych sił. Na rynek pracy można również spojrzeć jako na arenę zmagania się pracodawców i pracowników. Jego oblicze jest bowiem zmienne, uzależnione od wielu czynników i co najmniej dwuznaczne.
Patrząc jednakże na symbolikę rzymskiego boga Janusa, pojawia się nadzieja. Oprócz tego, że miał on dwa sprzeczne ze sobą oblicza, to mitologia rzymska przypisuje mu opiekę nad bramami i mostami, a co ważniejsze, patronat nad umowami i układami sojuszniczymi.
Kto jest silniejszy w relacjach pracodawcy a pracownicy? O tym dowiecie się Państwo z części opracowanej przez prof. dr hab. Elżbietę Kryńską z Instytutu Pracy i Polityki Społecznej. Jak zróżnicowany jest wpływ prawa pracy na rynek pracy wyjaśni prof. dr hab. Ludwik Florek, natomiast prof. dr hab. Marek Bednarski przeniesie Państwa w nie do końca poznany świat szarej strefy w gospodarce.