Biuletyn: jubileusz 20-lecia CPS "Dialog", nr 3/2014 (6) 

W numerze:
Mamy dwadzieścia lat. Wspomnienie, Iwona Zakrzewska
Dwadzieścia lat minęło... Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w myślach, wspomnieniach, refleksjach
Meandry dialogu społecznego w Polsce, prof. Juliusz Gardawski
Dialog społeczny w Polsce: dylematy (nie)przystawalności, dr Piotr Ostrowski

Rok 2014 jest brzemienny w ważne dla kraju i obywateli jubileusze. Za nami dziesiąta rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej czy dwudziestopięciolecie przełomowych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Wielkie wyzwania pokonaliśmy jako naród godnie i skutecznie.
W ten uroczysty i z satysfakcją przeżywany rok wpisuje się także Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego ze swoją okrągłą dwudziestą rocznicą powstania.
Od 30 grudnia 1994 r. Centrum działa na rzecz promocji dialogu społecznego jako podstawowego sposobu budowania pokojowych relacji społecznych. Należy tu podkreślić wpływ patrona Centrum – ministra Andrzeja Bączkowskiego, jego wiedzy, stylu pracy i charyzmy na służebną działalność CPS „Dialog” w kierunku porozumienia pomiędzy partnerami dialogu społecznego.
Pragnąc uświetnić rocznicę, staraliśmy się odwołać do pamięci osób, które od lat tworzyły dialog społeczny, do ich wspomnień z dwudziestoletniej historii Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Spróbowaliśmy wspólnie odpowiedzieć sobie na pytania: Jakie były początki działalności Centrum? Z jakimi wartościami łączy się Centrum? Jakie wydarzenia i jakie postaci zapisały się szczególnie w Państwa pamięci?
Pozyskane w ten sposób od osób, którym bliska była idea prawdziwego dialogu społecznego na przestrzeni ostatnich 20 lat, dość skromne, lecz bezcenne dla nas ślady i dowody działalności Centrum przedstawiamy w niniejszym rocznicowym wydaniu.

PLIK DO POBRANIA