Biuletyn: materiały z konferencji nr 2/2014(5)
 
W numerze:
Konferencja „Reforma publicznych służb zatrudnienia – mity i realia” Warszawa, 25.04.2014
Konferencja międzynarodowa „Związki zawodowe – stan obecny i perspektywy na przyszłość” Warszawa, 13–14.06.2014
Debata „Obywatelska partycypacja – migotanie idei?” Warszawa, 23.06.2014
 
Prezentujemy kolejną edycję naszego Biuletynu, streszczającego materiały z trzech konferencji organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. „Reforma publicznych służb zatrudnienia – mity i realia”, to tytuł konferencji, współorganizowanej przez CPS „Dialog” oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, która odbyła się w naszej siedzibie w dniu 25 kwietnia br. Spotkanie odbyło się w dzień po podpisaniu przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ustawy modyfikującej w znacznym stopniu publiczne służby zatrudnienia.
„Związki zawodowe – stan obecny i perspektywy na przyszłość” – tak zatytułowano międzynarodową, dwudniową konferencję zorganizowaną przez nasze Centrum i Uczelnię Łazarskiego. Konferencja odbyła się w dniach 13 – 14 czerwca br., przy czym otwarcie oraz pierwszy dzień obrad toczyły się na terenie Uczelni Łazarskiego, natomiast dzień drugi debaty przebiegał w CPS „Dialog”. W dyskusji wokół wyzwań stojących przed związkami zawodowymi w kontekście rynku pracy, o statusie i regulacjach prawnych związków zawodowych w innych krajach, prócz delegatów instytucji dialogu społecznego, udział wzięło znamienite grono przedstawicieli świata nauki z kraju oraz znaczących uczelni europejskich, m.in. prof. Jo Carby Hall, prof. Manfred Weiss, prof. Patricia Conlan, prof. Fiorella Lunardon, prof. Łukasz Pisarczyk, prof. Jakub Stelina, prof. Jerzy Wratny.„Obywatelska partycypacja – migotanie idei?” – to konferencja CPS „Dialog” i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z 23 czerwca br., stanowiąca kontynuację rozpoczętego w styczniu cyklu debat w roku 2014. Ze względu na urodzaj ważnych  i „okrągłych” dat, można go nazwać „Rokiem polskich rocznic obywatelskich”. Badania wskazały, że jako społeczeństwo nie lubimy się stowarzyszać, mamy niski poziom zaufania do innych, ale historycznie ujmując, jednoczymy się w walce o wolność i niepodległość. O tym tkwiącym w nas potencjale społecznym i obywatelskim rozmawialiśmy podczas czerwcowej konferencji.