Biuletyn: materiały z konferencji nr 1/2014(4)

W numerze:
Konferencja „Trzeci wiek, czwarty wiek – wymiary (nie)zależności na rynku pracy”, Warszawa, 21.11.2013 
Konferencja „Praca i/czy rodzina: możliwość samorealizacji czy konieczność wyboru?”, Warszawa, 15.01.2014 
Debata „Dekada życia zawodowego i społecznego po EUropejsku – relacje PLatoniczne czy konsumowane?”, Warszawa, 11.02.2014 
Konferencja „Rodzice na rynku pracy – różne wyzwania, wspólne perspektywy”,Warszawa, 14.03.2014 
 
W pierwszym w 2014 r. numerze Biuletynu CPS "Dialog" przedstawiamy Państwu informacje z kilku konferencji, jakie mieliśmy przyjemność przeprowadzić w Centrum. Czy pracodawcy są przygotowani na zjawisko starzenia się społeczeństwa? Jaka bariera wieku sprawia, że trudniej jest nam pracować i czy trudniej jest nam pracować? Na te i inne pytania próbowaliśmy odpowiedzieć podczas listopadowej konferencji „Trzeci wiek, czwarty wiek – wymiary (nie)zależności na rynku pracy”, z udziałem przedstawicieli świata nauki, III sektora, organizacji senioralnych i partnerów społecznych. Konferencję, w imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza otworzyła Podsekretarz Stanu w MPiPS Małgorzata Marcińska. Do udziału w styczniowej konferencji „Praca i/czy rodzina: możliwość samorealizacji czy konieczność wyboru?” zaprosiliśmy przedstawicieli IPiSS, CIOP – PIB, SGH, GUS, PKN Orlen, jak również przedstawicieli innych ośrodków badawczych oraz organizacji pozarządowych. Konferencję otworzył Podsekretarz Stanu w MPiPS Radosław Mleczko. Dyskutowano o zmianach współczesnego modelu rodziny, o ich wpływie na polski rynek pracy, o konieczności zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym. 
Powodem do przeprowadzenia kolejnego spotkania, tym razem debaty europejskiej, było przede wszystkim 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskie. Konferencja lutowa – „Dekada życia zawodowego i społecznego po EUropejsku – relacje PLatoniczne czy konsumowane?”. Zebrani dyskutowali o swoich oczekiwaniach i wizji europejskiego rynku pracy, o kosztach i korzyściach wynikających z jednolitego rynku unijnego. W konferencji marcowej „Rodzice na rynku pracy – różne wyzwania, wspólne perspektywy” udział wzięli: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz i Podsekretarz Stanu w MPiPS Radosław Mleczko, prof. Irena E. Kotowska z Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej. Najważniejszymi postaciami były jednak dzieci i ich mamy – reprezentantki Stowarzyszenia Matek Pierwszego Kwartału. W dyskusji z udziałem przedstawicieli partnerów społecznych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji próbowano wyjaśnić, w jaki sposób rodzice skutecznie godzą życie osobiste z zawodowym, w jakich formach realizują swoją potrzebę przedsiębiorczości.