Biuletyn: materiały z konferencji nr 3/2013(3)

w numerze:

Konferencja „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” – rola szkół wyższych w realizacji Programu," Warszawa, 09.07.2013 
Konferencja „Ubezpieczenia społeczne – przywilej, prawo, zobowiązanie pokoleń?”, Warszawa, 15.07.2013 
Konferencja „Młodzi na rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej”, Warszawa, 17.09.2013 
Konferencja „Doradzać? Dokształcać? – prawo czy szansa doskonalenia (na) rynku pracy?”, Warszawa, 30.10.2013 
 
Zapraszamy do lektury trzeciego numeru Biuletynu, obejmującego swoją tematyką konferencje organizowane przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Materiały pokonferencyjne w pierwszym rzędzie dotyczą zorganizowanej w lipcu 2013 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum debaty na temat „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, której inspiracją było podpisanie w czerwcu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrożenie programu wspierającego rozwój przedsiębiorczości i tworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy dla młodych absolwentów szkół i uczelni. „Ubezpieczenia społeczne – przywilej, prawo, zobowiązanie pokoleń?” – to tytuł kolejnej, również lipcowej, konferencji zorganizowanej przez CPS „Dialog”. Konferencja była okazją do wymiany myśli w sprawach systemu zabezpieczeń społecznych Polski na tle tendencji światowych, jak również potrzeb różnych pokoleń, zapewniających poczucie stabilności, bezpieczeństwa społecznego i zawodowego.
W Biuletynie przedstawiamy również materiały z wrześniowej konferencji zorganizowanej przez CPS „Dialog” wspólnie z Fundacją im. Friedricha Eberta „Młodzi na rynku pracy w Europie Środkowo–Wschodniej”. W dyskusji, oprócz Ministrów Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciela Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec, uznanych autorytetów naukowych i przedstawicieli partnerów społecznych, udział wzięli reprezentanci młodych osób z Węgier, Słowacji, Litwy, Czech i Polski. Uczestnicy konferencji dyskutowali o celach i marzeniach ludzi młodych, o ich oczekiwaniach i realnych szansach na rynku pracy, poznali również rozwiązania, funkcjonujące na niemieckim rynku pracy. Uczestnicy październikowej konferencji „Doradzać? Dokształcać? – prawo czy szansa doskonalenia (na) rynku pracy?” rozmawiali  o doskonaleniu  zawodowym Polaków, wynikającym często z konieczności lub chęci dokonania zmian w swoim życiu. Na każdym etapie życia możemy  zapragnąć zmiany, przecież świat wokół nas cały czas ulega przeobrażeniom – od nas zależy, czy uwierzymy, niezależnie od wieku, że zawsze jesteśmy gotowi poszerzać zakres swoich kompetencji zawodowych.