Biuletyn: analizy, ekspertyzy, opracowania nr 2/2013(2)

w numerze:

Ekspertyza „Instytucjonalne uwarunkowania podejmowania pracy przez młodych ludzi w Polsce” prof. dr hab. Elżbieta Kryńska
Ekspertyza „Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej” dr Halina Sobocka-Szczapa
 
Z niekłamanym zadowoleniem przedstawiamy Państwu drugi w kolejności Biuletyn Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog". To wydanie jest jednocześnie prekursorem serii „Analizy, opracowania, ekspertyzy", która będzie się koncentrować – w odróżnieniu od opisowego charakteru serii „Materiały z konferencji" – na ujęciach problemowych zagadnień rynku pracy i polityki społecznej, podejmowanych przez najznakomitszych ekspertów. W ramach zainicjowanej serii mamy zamiar, poprzez publikację wybranych analiz i opracowań, udostępnić uczestnikom debat i konferencji organizowanych przez Centrum oraz zainteresowanym instytucjom i organizacjom, jak najszersze spektrum wiedzy merytorycznej.
Aktualny numer Biuletynu zawiera ekspertyzy opracowane w związku z międzynarodową konferencją „Młodzi na rynku pracy w Europie Środkowo–Wschodniej", zorganizowaną w dniu 17 września 2013 r. przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" i Fundację im. Friedricha Eberta. Wszechstronną analizę problemów zawodowych ludzi młodych przedstawiają w pełnych wersjach dwa opracowania: „Instytucjonalne uwarunkowania podejmowania pracy przez młodych ludzi w Polsce" autorstwa pani prof. dr hab. Elżbiety Kryńskiej oraz „Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej" autorstwa pani dr Haliny Sobockiej–Szczapy.