Biuletyn: materiały z konferencji 1/2013(1)

w numerze:
Konferencja „Elastyczne formy zatrudnienia – wybór czy przymus ekonomiczny?”Warszawa,  02.10.2012
Konferencja „Aktywizacja nieaktywnych – przyszłość agencji zatrudnienia” Warszawa,  07.11.2012
Konferencja „Flexicurity: rynek pracy, prawo pracy i dialog społeczny” Warszawa, 19.12.2012
Debata „Europejski Rok Obywateli – dialog społeczny czy obywatelski?” Warszawa, 23.01.2013
Konferencja „Uelastycznianie czasu pracy w Polsce. Ile pracy w pracy?” Warszawa, 21.02.2013
Konferencja „Dialog damsko-męski na rynku pracy” Warszawa, 25.03.2013
Konferencja „Problemy rynku pracy w okresie spowolnienia gospodarczego. Działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej” Warszawa, 16.04.2013
Konferencja „Wykluczeni? Oburzeni? Inni? Aktywność na rynku pracy osób w szczególnej sytuacji” Warszawa, 23.05.2013
 
Z satysfakcją przedstawiamy Państwu pierwszy numer Biuletynu, zawierającego materiały z konferencji organizowanych przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Wielokrotnie w przeszłości zwracali się Państwo z prośbą o udostępnienie materiałów i prezentacji z naszych konferencji, w których nie zawsze mogli Państwo uczestniczyć. Tradycyjnymi podmiotami konferencji byli przedstawiciele partnerów społecznych, urzędów centralnych, uczelni wyższych i placówek naukowo- badawczych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, poszerzyliśmy krąg uczestników naszych konferencji o przedstawicieli instytucji, fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych zajmujących się polityką społeczną.
W głównym nurcie dociekań znalazły się problemy szeroko pojętego rynku pracy, elastycznych form zatrudnienia, czasu pracy, przyszłości agencji zatrudnienia oraz aktywności ludzi w szczególnej sytuacji zawodowej. W życiu każdego człowieka poczucie własnej wartości, zarówno na płaszczyźnie prywatnej jak i zawodowej, stanowi fundament jego aktywności. Wobec narastających problemów ekonomicznych, bezrobocia i trudnej sytuacji przedsiębiorstw, pilne szukanie rozwiązań stało się kluczową kwestią dla wszystkich.