Z życia dialogu - Nasze 25 lat. Srebrny jubileusz Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Przekazujemy w Państwa ręce okolicznościowe opracowanie z okazji Jubileuszu 25 lat istnienia i działania Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego. Centrum, powołane przez naszego patrona do pracy na rzecz dialogu społecznego. Czynimy to sprawną działalnością organizacyjną, szkoleniową, wydawniczą, kreatywnością w zakresie zwoływania konferencji naukowych i spotkań eksperckich, a także organizacją często toczących się negocjacji strony rządowej z partnerami społecznymi i przedstawicielami branż, wreszcie nadzorowaniem gospodarki finansowej i pomocy prawnej, najpierw Trójstronnej Komisji, a później Rady Dialogu Społecznego.

Ponadto Centrum gościło w swojej bazie konferencyjnej oraz hotelowej setki tysięcy działaczy społecznych oraz reprezentantów partnerów społecznych, ekspertów oraz przedstawicieli świata nauki.

Kultura działania Centrum Partnerstwa Społecznego nawiązuje wprost do postawy, poglądów i skuteczności w działaniu naszego patrona. Andrzej Bączkowski był z natury swojej człowiekiem kompromisu, ugody i porozumienia… Przed laty jeden z polskich księży Prymasów mawiał, że porozumienie to działanie „po rozumie” a więc rozważne, dla dobra wspólnego…

Andrzej Bączkowski, odchodząc nagle i w tak młodym wieku zdążył pozostawić po sobie dzieło zbudowane na kulturze politycznej, woli dialogu, wzajemnym poszanowaniu. Jesteśmy jako Centrum jego spadkobiercami… Jest jeszcze wiele do zrobienia, dla wszystkich stron dla wszystkich uczestników procesu dialogu społecznego, ale poświęcenia i pracy na rzecz dobra wspólnego i spokoju społecznego jestem pewna, że nikt nie odmówi…

PLIK DO POBRANIA