Lata 2020-2022 naszej pracy w ramach Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, zaliczyć można do najtrudniejszych okresów działalności Centrum, a pośrednio i Rady Dialogu Społecznego, w całej historii działania tych instytucji.

Pandemia niemal zlikwidowała możliwości fizycznych kontaktów ludzi odpowiedzialnych za dialog społeczny z szeroko pojętą grupą partnerów społecznych oraz sfer naukowych zajmujących się polityką społeczną a szczególnie obserwacją i diagnozowaniem procesów dialogu społecznego w Polsce.

Oczywiście od razu podjęliśmy próby poradzenia sobie najpierw z pandemicznymi ograniczeniami, a od lutego 2022 roku także z tym co przyniosła wojna przy naszej granicy z Ukrainą, i wiążąca się z tym wielomilionowa fala uchodźców, głównie dążących do schronienia się w Polsce. Centrum uruchomiło aparaturę a także metodologię do sprawnego i skutecznego organizowania różnych form działalności właściwych dla naszej jednostki organizacyjnej. W ten sposób udało się zachować ciągłość realizacji zadań statutowych.

Ponadto, w ramach konferencji, debat i seminariów zrealizowaliśmy między innymi: Dialog społeczny i jego konteksty; Młodzi na rynku pracy w COVID-owej rzeczywistości; Seniorzy na rynku pracy w czasie pandemii COVID-19; Cyfryzacja w świecie pracy; KPO – rola społeczeństwa obywatelskiego: zaangażowanie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności; Bezrobocie w Polsce – sytuacja obecna i scenariusze na przyszłość; debata związana z wizytą w Centrum Partnerstwa Społecznego Dyrektora Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) w Warszawie.

PLIK DO POBRANIA