"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 4/2017(55) 

PLIK DO POBRANIA 4/2017(55)

SPIS TREŚCI
 
Słowo wstępne – IWONA ZAKRZEWSKA
 
Rozmowy 
Wywiad z Henrykiem Nakoniecznym, Przewodniczącym Zespołu Problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, Członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, ds. Dialogu Społecznego i Negocjacji – IWONA ZAKRZEWSKA
 
Argumentum
Serpentyny dialogu społecznego cz. 1 – JAN CZARZASTY
Prawa socjalne: spękany filar UE – KAZIMIERZ W. FRIESKE
Dialog, to znaczy co? – WOJCIECH MISZTAL
 
Okiem Partnerów
Generalizacja układów zbiorowych pracy – poważne pytanie dla Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy – BARBARA SURDYKOWSKA 
Stanowisko Pracodawców RP wobec Konstytucji biznesu – PIOTR WOŁEJKO
Biorąc dialog poważnie – PIOTR SZUMLEWICZ
Ta ostatnia niedziela… Łączy czy antagonizuje? – ZBIGNIEW ŻUREK
 
Polemiki 
Czym jest dialog? Czy mówiąc i praktykując  „dialog” mamy to samo na myśli? – IWONA KOZIEJA-GRABOWSKA
 
Dialog i życie
Kalendarium dialogu – na posiedzeniach plenarnych i w zespołach problemowych RDS – ANNA GRABOWSKA, IRENA DRYLL, AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK, IWONA ZAKRZEWSKA
Czy prawo pracy chroni życie rodzinne? - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK
Siła Regionalnego Dialogu Społecznego - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK
Debaty partnerów społecznych w audycjach radiowych „Kapitał i praca” – ANNA GRABOWSKA
Pracownicy migracyjni na rynku pracy - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK
Kalendarium dialogu – na konferencjach i seminariach – IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA, ADAM MACIEJEWSKI, AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK, PIOTR SZUMLEWICZ, MATEUSZ SZYMAŃSKI, ZBIGNIEW ŻUREK
Diariusz krajowy i europejski - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK, PIOTR SZUMLEWICZ, MATEUSZ SZYMAŃSKI
Co nowego w prawie? - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK