"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 2/2017(53) 

 PLIK DO POBRANIA 2/2017(53)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne - IWONA ZAKRZEWSKA

ROZMOWY

Godny wybór – przywrócenie wieku emerytalnego – ELŻBIETA RAFALSKA Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Posiedzenie Rady Naukowej kwartalnika „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” - IWONA ZAKRZEWSKA

ARGUMENTUM

Gdzie jest miejsce związków zawodowych w świecie korporacji? – ZUZANNA KOWALIK, RAFAŁ TOWALSKI

Kilka myśli o roli pracodawców w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w miejscu pracy – BARBARA SURDYKOWSKA

OKIEM PARTNERÓW

Europejski Korpus Solidarności – nic nowego, czy nowe możliwości? – MATEUSZ SZYMAŃSKI

Etyka zawodowa z punktu widzenia uczestników obrotu gospodarczego – ZBIGNIEW ŻUREK

Plany elektronizacji akt pracowniczych - ocena Pracodawców RP – WIOLETTA ŻUKOWSKA-CZAPLICKA

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oczami związków i pracodawców – ANNA GRABOWSKA

DIALOG I ŻYCIE

Kalendarium Dialogu – na posiedzeniach plenarnych i w zespołach problemowych RDS – ANNA GRABOWSKA, IRENA DRYLL, IWONA ZAKRZEWSKA

Związki i pracodawcy w radiowych debatach „Kapitał i praca”. O reformie edukacji, służby zdrowia, wydatkach na gospodarkę i programy  prospołeczne – ANNA GRABOWSKA

Dialog Społeczny Dziś i Jutro – AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK

Związki zawodowe w percepcji osób młodych – AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK

Sprawozdanie z ogólnopolskiego seminarium Strategia Ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej: błyskawiczna operacja czy długi marsz? – IZABELA JAKUBOWSKA

Kalendarium dialogu – na konferencjach i seminariach – ANNA GRABOWSKA, ADAM MACIEJEWSKI, AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK,  WIOLETTA ŻUKOWSKA-CZAPLICKA, ZBIGNIEW ŻUREK

Diariusz krajowy - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK

Co nowego w prawie? - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK