"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 4/2016(51) 

PLIK DO POBRANIA 4/2016(51)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne – IWONA ZAKRZEWSKA
 
ROZMOWY
 
Pragnę podkreślić, że jest to program, który zapewnił wielodzietnym rodzinom odzyskać godność – rozmowa z Elżbietą Rafalską Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - IWONA ZAKRZEWSKA
 
ARGUMENTUM
 
Zmiany w umowach o pracę na czas określony – odpowiedź na potrzeby partnerów społecznych – MONIKA GŁADOCH
Dialog społeczny w Irlandii – KAROLINA KICHEWKO
Uwagi o możliwym współdziałaniu związków zawodowych z wykonawcą przy ubieganiu się o zamówienie publiczne w interesie zbiorowym pracowników – ADAM PIETRASIK
 
OKIEM PARTNERÓW
 
Komisja Kodyfikacyjna i nie tylko – ZBIGNIEW ŻUREK
Projekt ustawy o związkach zawodowych w opiniach związków i pracodawców – ANNA GRABOWSKA
Konsultacje w praktyce RDS – PIOTR WOŁEJKO
Godna praca w globalnych łańcuchach dostaw – PIOTR OSTROWSKI
 
POLEMIKI
 
Wcześniej na wyższą emeryturę? Czyli - pytania o pieniądze – ANNA GRABOWSKA
 
RECENZJE
 
 „Porozumienia Europejskich Partnerów Społecznych” artykuł recenzyjny – BARBARA SURDYKOWSKA
 
DIALOG I ŻYCIE
 
Kalendarium dialogu – na posiedzeniach plenarnych i w zespołach problemowych RDS - IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA, IWONA ZAKRZEWSKA
Pierwszy rok Rady Dialogu Społecznego – 12 miesięcy nowej formuły dialogu w zarysie – IWONA ZAKRZEWSKA
Partnerzy społeczni i rząd w telewizyjnej Debacie Trójstronnej - ANNA GRABOWSKA
Emerytury - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK
Rada Dialogu Społecznego – podsumowanie - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK
Kalendarium dialogu – na konferencjach i seminariach – GRZEGORZ BYSZEWSKI, IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA, ADAM MACIEJEWSKI, DAMIAN NORWIŃSKI, MATEUSZ SZYMAŃSKI, ZBIGNIEW ŻUREK
Diariusz krajowy i europejski – AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK, MATEUSZ SZYMAŃSKI
Co nowego w prawie? - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK