"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 3/2016(50) 

PLIK DO POBRANIA 3/2016(50)

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne – IWONA ZAKRZEWSKA

ROZMOWY
Zamykanie sporów i łagodzenie konfliktów powinno odbywać się właśnie tu i to w momencie, zanim nastąpi ich eskalacja - rozmowa ze Stanisławem Szwedem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - IWONA ZAKRZEWSKA

ARGUMENTUM
Zapomniana specjalność zakładu pracy. Pracownicze świadczenia socjalne – Polska a wybrane kraje zachodnioeuropejskie - JAN CZARZASTY
Polityka publiczna, dialog, deliberacja a nauki polityczne w Polsce - JACEK SROKA
Dobry staż, czyli jaki? - MATEUSZ SZYMAŃSKI

OKIEM PARTNERÓW
Stawka minimalna w umowach cywilnoprawnych – ocena proponowanych zmian przez pracodawców - GRAŻYNA SPYTEK-BANDURSKA
Polski system ochrony zdrowia w 2015 r. w świetle polskich i międzynarodowych raportów - GRZEGORZ BYSZEWSKI
Europejski filar praw socjalnych. Krytyczne wprowadzenie do dyskusji nad nową inicjatywą Jean-Claude Junckera - BARBARA SURDYKOWSKA
Warto próbować!!! - ZBIGNIEW ŻUREK
Wiek emerytalny i staż składkowy w ocenie związków i pracodawców: zdania podzielone - ANNA GRABOWSKA

POLEMIKI
Plan Morawieckiego: nowe paliwo na 25 lat - IRENA DRYLL

RECENZJE 
„Dialog zablokowany – zarys środowiskowego mechanizmu ukrytej grupy interesu na przykładzie nauk politycznych” artykuł recenzyjny - JAN CZARZASTY

DIALOG I ŻYCIE
Kalendarium dialogu – na posiedzeniach plenarnych i w zespołach problemowych RDS - IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA, IWONA ZAKRZEWSKA
Dialog społeczny w Debacie Trójstronnej na antenie TVP Info – ANNA GRABOWSKA
Wynagrodzenie minimalne - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK
Kalendarium dialogu – na konferencjach i seminariach - IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA, ADAM MACIEJEWSKI, MATEUSZ SZYMAŃSKI, ZBIGNIEW ŻUREK
Diariusz krajowy i europejski – IRENA DRYLL, AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK, MATEUSZ SZYMAŃSKI 
Co nowego w prawie? - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK