"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 2/2016(49) 

 

PLIK DO POBRANIA 2/2016(49)

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne – IWONA ZAKRZEWSKA
 
ARGUMENTUM
„Pułapka średniego dochodu” a perspektywy awansu do grupy krajów o wysokim dochodzie. Studium porównawcze wybranych państw - ADAM OLEKSIUK
Sytuacja materialna osób starszych. Wybrane problemy - DOROTA GŁOGOSZ
Rewitalizacja społeczna – nowy wymiar rewitalizacji - KATARZYNA TUSZYŃSKA
 
OKIEM PARTNERÓW
Sprawozdanie Krajowe Polska 2016 r. – brak wizji komisji europejskiej w zakresie modelu wzrostu płac w Polsce  - BARBARA SURDYKOWSKA
Przynajmniej 21 powodów by stworzyć nowy Kodeks pracy - ZBIGNIEW ŻUREK
Zdanie Związku Rzemiosła Polskiego do projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy - IZABELA OPĘCHOWSKA
Organizacje pozarządowe na bezdrożach - PIOTR SZUMLEWICZ
Program Rodzina 500 plus w ocenie związków zawodowych i organizacji pracodawców. Powszechne poparcie, ale z poprawkami - ANNA GRABOWSKA
 
POLEMIKI
Konstytucyjne zastrzeżenia do rozporządzeń ws. podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Dobre prawo czy incydentalne przepisy do zmiany? - ANNA GRABOWSKA
 
RECENZJE 
„Polska w dialogu. Tradycja. Zmiany. Porównania. Perspektywy”  artykuł recenzyjny - JACEK SROKA
 
DIALOG I ŻYCIE
Kalendarium dialogu – na posiedzeniach plenarnych, w zespołach problemowych i branżowych RDS - IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA
Bezpieczeństwo i warunki pracy dla osób niepełnosprawnych - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK
Perspektywy polityki przemysłowej w Polsce - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK
Kalendarium dialogu – na konferencjach i seminariach - IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA, ADAM MACIEJEWSKI, IWONA ZAKRZEWSKA, ZBIGNIEW ŻUREK
Diariusz krajowy i europejski - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK, MATEUSZ SZYMAŃSKI, IWONA ZAKRZEWSKA
Co nowego w prawie? - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK