"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 1/2016(48) 

PLIK DO POBRANIA 1/2016(48)

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne – IWONA ZAKRZEWSKA
 
ROZMOWY 
Co do laurów, to należą się one wszystkim ośmiu partnerom, bo to wspólna zasługa  -  rozmowa  z Piotrem Dudą, pierwszym przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego - IWONA ZAKRZEWSKA
 
ARGUMENTUM
Restrukturyzacja i dialog społeczny w sektorze bankowym w wybranych krajach UE – KRZYSZTOF JASIECKI
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych – analiza funkcjonowania i wnioski dla Rady Dialogu Społecznego – JACEK MĘCINA
Problemy pracodawców z ustalaniem regulaminów wynagradzania  - GRAŻYNA SPYTEK-BANDURSKA
Walka z wykluczeniem i ubóstwem w Polsce w świetle strategii Europa 2020 – RAFAŁ BAKALARCZYK
 
OKIEM PARTNERÓW
Skuteczny dialog społeczny wymaga oparcia na europejskich pryncypiach – SŁAWOMIR ADAMCZYK
Działajmy systematycznie - ZBIGNIEW ŻUREK
Równa płaca za tę samą pracę – PIOTR SZUMLEWICZ
Przywrócenie niższego wieku emerytalnego – nadzieja jednych, wątpliwości drugich - ANNA GRABOWSKA
 
POLEMIKI
W sprawie uprawnień jedynego u pracodawcy związku reprezentatywnego. Czy słusznie nic nieznaczący status? – WIESŁAWA KOZEK
Polityka energetyczna Polski do 2050 roku  Trudny dialog w sprawie przyszłości polskiego węgla – ANNA GRABOWSKA
 
RECENZJE 
Recenzja książki B. Balcerzak-Paradowskiej "Zatrudnienie przyjazne rodzinie. Doświadczenia międzynarodowe. Realia polskie” – BOŻENA KOŁACZEK
 
DIALOG I ŻYCIE
Kalendarium dialogu – na posiedzeniach plenarnych i w zespołach problemowych RDS – IRENA DRYLL
Strefa euro – integracja
Rada Naukowa o otwarciu nowego dialogu
Wyzwania modernizacji gospodarczej
Kalendarium dialogu - na konferencjach i seminariach -  IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA, ADAM MACIEJEWSKI, MATEUSZ SZYMAŃSKI, ZBIGNIEW ŻUREK
Diariusz krajowy i europejski – AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK
Co nowego w prawie? - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK