"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 4/2015(47) 

 

PLIK DO POBRANIA 4/2015(47)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne – IWONA ZAKRZEWSKA
ROZMOWY 
Dwanaście lat minęło jak jeden dzień…  - IWONA ZAKRZEWSKA
 
ARGUMENTUM
Początki euro jako waluty międzynarodowej - ZBIGNIEW KLIMIUK
Dwa kursy a kwestia wejścia do strefy euro – JERZY ŻYŻYŃSKI
Dialog społeczny w szerszej formule - RAFAŁ TOWALSKI
Nowe regulacje umów terminowych - GRAŻYNA SPYTEK-BANDURSKA
Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne w Polsce – element wymagający poprawki? - JOANNA RUTECKA
Pozycja negocjacyjna związków zawodowych w szpitalach  - wnioski z badania metodą case study - DOMINIKA ORZELSKA
 
OKIEM PARTNERÓW
Rada nie tylko dla partnerów społecznych - MATEUSZ SZYMAŃSKI
Potrójny reset – szansą dialogu społecznego? - ZBIGNIEW ŻUREK
Praktyczne zasady funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego i jej zespołów - ANNA GRABOWSKA
W ochronie zdrowia potrzeba dialogu pomiędzy wszystkimi stronami - DOBRAWA BIADUN
Założenia budżetowe w ocenie partnerów społecznych - ANNA GRABOWSKA
 
POLEMIKI
O dialogu społecznym nigdy zbyt wiele … - IWONA ZAKRZEWSKA
 
DIALOG I ŻYCIE
Kalendarium dialogu – na posiedzeniach plenarnych i w zespołach problemowych TK – IRENA DRYLL
Kwalifikacje i edukacja zawodowa – nowe wyzwania dla rynku pracy i dialogu społecznego.
Kalendarium dialogu - na konferencjach i seminariach -  IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA, ADAM MACIEJEWSKI, AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK, IWONA ZAKRZEWSKA, ZBIGNIEW ŻUREK
Diariusz krajowy i europejski – MAGDALENA SŁOWIŃSKA
Co nowego w prawie? - MAGDALENA SŁOWIŃSKA