"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 3/2015(46) 

PLIK DO POBRANIA 3/2015(46)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne – IWONA ZAKRZEWSKA
ROZMOWY
Dyskusja o nowych możliwościach i zagrożeniach dialogu społecznego w Polsce na posiedzeniu Rady Naukowej kwartalnika „Dialog” w dniu 17 czerwca 2015 r.
 
ARGUMENTUM
Życie i praca w Europie 2014. Nowy raport Eurofoundu - KAZIMIERZ W. FRIESKE
Dialog w trudnych okolicznościach - ANDRZEJ ZYBAŁA
Czy Unia Europejska przystąpi do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności? - BARBARA SURDYKOWSKA
Irlandzkie kodeksy dobrych praktyk – analiza zapisów - KAROLINA KICHEWKO
 
OKIEM PARTNERÓW
Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego uchwalona. Krajobraz po bitwie czy przed bitwą? - ZBIGNIEW ŻUREK
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 roku z perspektywy uprawnień pracowniczych i związkowych - PAWEŁ ŚMIGIELSKI
Nowa regulacja dialogu centralnego i regionalnego - ANNA GRABOWSKA
Dialog trójstronny w nowej formule – okiem pracodawców - WIOLETTA ŻUKOWSKA, ARKADIUSZ PĄCZKA
 
POLEMIKI
Rady pracowników – brakujące ogniwo dialogu społecznego - RAFAŁ GÓRSKI
 
DIALOG I ŻYCIE
Kalendarium dialogu – na posiedzeniach plenarnych i w zespołach problemowych TK - IRENA DRYLL
Dualne kształcenie zawodowe
Czy Polaków stać na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne?
Ubezpieczenia społeczne w sferze euro
Kalendarium dialogu – na konferencjach i seminariach - IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA, ADAM MACIEJEWSKI, AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK, ZBIGNIEW ŻUREK
Diariusz krajowy i europejski - MAGDALENA SŁOWIŃSKA
Co nowego w prawie? - MAGDALENA SŁOWIŃSKA