"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 1/2015(44)

PLIK DO POBRANIA 1/2015(44)

SPIS TREŚCI

(słowo wstępne)
ROZMOWY 
Wywiad z Guyem Ryderem Dyrektorem Generalnym Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)
ARGUMENTUM 
Elżbieta Kryńska - Klin podatkowy a polityka rodzinna w Polsce cz. 1. 
Barbara Mrówka - Ewaluacja jako uzupełnienie dialogu społecznego w polskiej współpracy rozwojowej
Stanisław Cichocki – Krótki przegląd definicji i metod mierzenia szarej strefy
Barbara Surdykowska - Koniec człowieka pracy. Globalna dynamika płac a wzrost rozwarstwienia dochodowego 
Europejski Raport Porównawczy. Informacja, konsultacje oraz partycypacja − w wymiarze narodowym i transnarodowym, cz. 2
OKIEM PARTNERÓW
Anna Grabowska – Więcej kompetencji dla Rady Dialogu, równa pozycja stron
Andrzej Stępnikowski - Uwertura do dalszych zmian prawnych w kształceniu zawodowym – Zintegrowany System Kwalifikacji
Paweł Śmigielski - Rządowy projekt ustawy dotyczący umów terminowych w ocenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Grażyna Spytek-Bandurska – wspólna propozycja projektu dot. umów terminowych 
Anna Grabowska – umowy na czas określony
Andrzej Strębski - Co dalej z Radą Nadzorczą ZUS
POLEMIKI
Iwona Zakrzewska - Sztuka dialogu
DIALOG I  ŻYCIE
Irena Dryll - Kalendarium dialogu – na posiedzeniach plenarnych i w zespołach problemowych TK
Agnieszka Solecka-Reszczyk - Janusowe oblicza rynku pracy
Agnieszka Solecka-Reszczyk  - 20-lecie CPS „Dialog”
Kalendarium dialogu – na seminariach i konferencjach, Irena Dryll, Anna Grabowska, Adam Maciejewski, Agnieszka Solecka-Reszczyk
Diariusz krajowy i europejski
Co nowego w prawie?
Noty o autorach