"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 3/2014(42)

PLIK DO POBRANIA 3/2014(42)

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE
Władysław Kosiniak-Kamysz, Karta Dużych Rodzin
EX CATHEDRA
Juliusz Gardawski, Właściciele firm z sektora MSP – jakie oczekiwania i wizje rozwoju? 
Wojciech Misztal, W stronę nowego dialogu
Jacek Sroka, Dialog regionalny w świetle proponowanych zmian 
Rafał Towalski, Różne odcienie czystego liberalizmu w krajach nadbałtyckich
Tomasz G. Grosse, O demokracji „sterowanej” w Europie Środkowej
Ewelina Sokołowska, Oczekiwania wzrostu za sprawą popytu wewnętrznego
Maciej Pańków, O potrzebie dialogu wokół pracy tymczasowej
Rafał Bakalarczyk, Dialog wokół osób niepełnosprawnych
OKIEM PARTNERÓW
Zbigniew Żurek, Propozycje strony pracodawców nowych reguł dialogu społecznego
Anna Grabowska, Związki zawodowe proponują zmiany w dialogu społecznym 
Grzegorz Baczewski, Warunki awansu polskich przedsiębiorstw do światowej ligi gospodarczej
Sławomir Adamczyk, Związki zawodowe wobec Partnerstwa Transatlantyckiego 
DIALOG I ŻYCIE
Anna Grabowska, Kalendarium dialogu – w Trójstronnej Komisji i jej zespołach 
Irena Dryll, Anna Grabowska, Kalendarium dialogu – na seminariach i konferencjach
Adam Maciejewski, Związki zawodowe w Polsce i Europie – rzeczywistość i perspektywy
Adam Maciejewski, Obywateli trzeba zachęcić do współrządzenia 
NOTY O AUTORACH 
NOTY O RADZIE NAUKOWEJ