"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 1/2014(40)

PLIK DO POBRANIA 1/2014(40)

SPIS TREŚCI

 
Wstępniak,  Anna Grabowska
EX CATHEDRA
1. Paweł Czarnecki, Rozwój holdingów a dialog i odpowiedzialność w stosunku pracy
2. Tomasz. G. Grosse, Skutki socjalizacji w Parlamencie Europejskim
3. Adam Pietrasik, Agata Zaczek, Outsourcing – przekazanie zadań poza firmę 
4. Łukasz Arendt, Wsparcie aktywności zawodowej osób starszych
5. Anna Wojciechowska-Nowak, Sygnaliści – dla jednych aktywni społecznicy, dla innych donosiciele 
OKIEM PARTNERÓW
6. Anna Grabowska, Opinie partnerów społecznych w sprawie składek od umów o dzieło
7. Anna Grabowska, Poszerzenie oskładkowania w sondażu przedsiębiorców
8. Zbigniew Żurek, Nikt nie ma monopolu na rację 
9. Barbara Surdykowska, Gwarancja prawa do rokowań zbiorowych
10. Renata Górna, Anna Grabowska, Zapewnienie dobrobytu poprzez dialog społeczny
11. Grażyna Spytek-Bandurska, Ochrona miejsc pracy w okresie spowolnienia gospodarczego 
DIALOG I ŻYCIE
12. Kalendarium dialogu – rozmowy trójstronne i autonomiczne, A. Grabowska
13. Kalendarium dialogu – na konferencjach i seminariach,  D. Szaniawska
14. Dekada Polski w Unii Europejskiej – kto i ile zyskał na integracji?, A. Maciejewski
15. Wymiary (nie)zależności osób starszych na rynku pracy,  D. Szaniawska
16. Blaski i cienie elastycznego zatrudnienia, A. Maciejewski
17. Praca i życie rodzinne – czy i dlaczego musimy wybierać? A. Grabowska
18. Samotne rodzicielstwo w Polsce i Europie, D. Szaniawska 
19. Bezpieczna emerytura – OFE czy ZUS? A. Maciejewski  
20. Wpływ elastycznych form zatrudnienia na aktywność zawodową osób 45+, D. Szaniawska