"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 4/2013(39)

PLIK DO POBRANIA 4/2013(39)

SPIS TREŚCI

EX CATHEDRA
Krzysztof Jasiecki, Kryzys Europy Południowej – ostrzeżenie dla Polski 
Katarzyna Żukrowska, Wolny handel: tworzenie czy zamykanie miejsc pracy? 
Justyna Nakonieczna, Migracje Polaków w UE – niepowetowana strata czy dziejowa szansa? 
Rafał Towalski, Dodatkowe świadczenia pracownicze – element polityki wynagrodzeń
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Analiza kohortowa przyczyn bierności zawodowej osób w wieku 45+
OKIEM PARTNERÓW
Anna Grabowska, Budżet państwa na 2014 r. – podzielone opinie partnerów społecznych
Wojciech Nagel, Ubezpieczenia społeczne w Polsce: modernizacja czy stagnacja? 
Przemysław Dzido, Związki zawodowe w małych i średnich przedsiębiorstwach
Grażyna Spytek-Bandurska, Telepraca i jej niewykorzystany potencjał
Sławomir Adamczyk, Społeczny wymiar  w gospodarczym zarządzaniu Unii Europejskiej 
DIALOG I ŻYCIE
Kalendarium dialogu – na posiedzeniach plenarnych i w zespołach problemowych TK, A. Grabowska
Kalendarium dialogu – na konferencjach i seminariach,  D. Szaniawska
Młodzi na rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej, A. Grabowska
Doradzanie i kształcenie – odpowiedzi na potrzeby rynku pracy , D. Szaniawska 
Europejskie społeczeństwa muszą starzeć się aktywnie, A. Maciejewski 
Dialog społeczny – konieczne nowe otwarcie, A. Grabowska
Świat nauki w dyskusji o przyszłości dialogu w Polsce, D. Szaniawska
Związki zawodowe w Europie – stan obecny i perspektywy, A. Maciejewski