"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 3/2013(38)

PLIK DO POBRANIA 3/2013(38)

SPIS TREŚCI

EX CATHEDRA
Jacek Męcina, Kompromis między bezpieczeństwem a elastycznością zatrudnienia z perspektywy rynku pracy  
Artur Rycak, Wpływ ochrony trwałości stosunków pracy na bezrobocie i zatrudnienie  
Karolina Kichewko,  Od woluntaryzmu do partnerstwa społecznego - irlandzka droga do centralizacji przetargów zbiorowych 
Katarzyna Żukrowska, Co przyniósł ostatni szczyt unijny w Brukseli? 
Tomasz Grzegorz Grosse, Zachód traci na globalizacji, Chiny zyskują  
Ewa Rybicka, Europejski dialog społeczny w sektorze chemicznym  
OKIEM PARTNERÓW
Anna Grabowska , Powinniśmy odkładać na gorsze czasy! Fundusz Rezerwy Demograficznej – opinie partnerów społecznych 
Andrzej Stępnikowski (ZRP), System dualny szansą dla młodych  
Przemysław Dzido (FZZ), Prawo insurekcji w porządku prawnym 
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek (Lewiatan), Siła w różnorodności własności i zarządzania, 
Barbara Surdykowska (NSZZ „S”), Postępowanie mediacyjne i arbitrażowe  - wytyczne Komitetu Wolności Związkowych MOPB    
DIALOG I ŻYCIE
Anna Grabowska, Kalendarium dialogu – w Zespołach Problemowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych 
Anna Grabowska , Kalendarium dialogu – na konferencjach i seminariach  
Adam Maciejewski, Resort pracy zamierza usprawnić polską spółdzielczość  
Anna Grabowska, Unijny dialog obywatelski w polskiej debacie  
Dominika Szaniawska, Ubezpieczenia społeczne – przywilej, prawo, zobowiązanie pokoleń? 
Adam Maciejewski, Znaczenie reprezentatywności w dialogu społecznym 
Dominika Szaniawska, Emerytury kapitałowe – niekoniecznie na Bermudach 
Dominika Szaniawska, Bezpieczeństwo świadczeń z dbałością o budżet państwa