"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 2/2013(37)

PLIK DO POBRANIA 2/2013(37)

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE
Anna Grabowska
EX CATHEDRA
Jacek Męcina, Antykryzysowe rozwiązania – elastyczność i doświadczenie
Lucyna Machol-Zajda, Elastyczny czas pracy w kontekście zarządzania wiekiem
DAE MPiPS, Elastyczne formy zatrudnienia a kreacja miejsc pracy
Katarzyna Żukrowska, Przyczyny i cele podziału unijnego budżetu 
Tomasz G. Grosse, Zachód traci na globalizacji, Chiny zyskują
Ewa Rybicka, Reforma zasad reprezentatywności związkowej we Francji
OKIEM PARTNERÓW
Zbigniew Żurek, Dialog społeczny – narzędzie budowy wzajemnych relacji  
Bogdan Grzybowski, Złożone przyczyny bezrobocia a elastyczny rynek pracy
Barbara Surdykowska,  Europejski wymiar partycypacji pracowniczej
DIALOG I ŻYCIE
Kalendarium dialogu – w zespołach problemowych i branżowych TK, Anna Grabowska
Dialog w regionach – Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego, Anna Grabowska 
Kalendarium dialogu – na konferencjach i seminariach, Irena Dryll, Anna Grabowska
Adam Maciejewski, Zestresowany jak polski pracownik
Dominika Szaniawska, Dialog damsko-męski, czyli sytuacja kobiet na rynku pracy, konferencja CPS „Dialog” 25.03
Anna Grabowska, Antykryzysowe działania resortu pracy, konferencja CPS „Dialog” 16.04
Anna Grabowska, Zatrudnienie przyjazne rodzinie, konferencja u Prezydenta 10.05 
Anna Grabowska, Dialog społeczny i obywatelski  - doświadczenia i wzajemne relacje, konferencja u Prezydenta 16.05
Noty o autorach