"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 1/2013(36)

PLIK DO POBRANIA 1/2013(36)

SPIS TREŚCI 

Wstęp, dr Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej
EX CATHEDRA
Adam Tomanek, Przyszłość świata pracy w rękach kobiet 
Rafał Towalski, Pokolenie w stanie krytycznym
Irena Dryll, Upadłość po polsku
Ewa Rybicka, Szwedzki model rokowań zbiorowych
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Analiza poziomu minimalnego wynagrodzenia w Polsce 
OKIEM PARTNERÓW
Grażyna Spytek-Bandurska, Zmiana przepisów o czasie pracy – odpowiedź na potrzeby kryzysowego rynku
Sławomir Adamczyk, O negocjacjach unijnych partnerów społecznych w sprawie czasu pracy 
Monika Gładoch, Mieszko Maj, Anomia pracownicza – uwarunkowania społeczne i konsekwencje prawne 
Przemysław Dzido, Fundusz Pracy: bezrobocie a potrzeby budżetu
Anna Grabowska, Mieszkanie dla młodych w opiniach partnerów społecznych
DIALOG I ŻYCIE
Rok Obywateli okazją do dyskusji o dialogu w Polsce, Dominika Szaniawska
Kalendarium dialogu – w zespołach problemowych i branżowych TK, Anna Grabowska
Akademia WKDS: współpraca dla lepszej skuteczności, Katarzyna Jaworska
Dialog w regionach – Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego, Anna Grabowska
Kalendarium dialogu – na konferencjach i seminariach, Irena Dryll, Anna Grabowska
O problemach demografii i polityce prorodzinnej państwa, Anna Grabowska
Społeczny i rynkowy wymiar idei flexicurity, Dominika Szaniawska
Elastyczny czas pracy: stanowiska podzielone, Dominka Szaniawska