"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 3/2012(34)

PLIK DO POBRANIA 3/2012(34)

SPIS TREŚCI

Ex cathedra:
Juliusz Gardawski, Adam Mrozowicki, Jan Czarzasty, Historia i teraźniejszość związków zawodowych w Polsce
Jan Wratny, Związki zawodowe i organizacje pracodawców a procedury stanowienia prawa
Monika Gładoch, Co dalej z reprezentacją pracowników
Barbara Surdykowska, Sławomir Adamczyk, Ponadnarodowe układy ramowe a rozwój stosunków przemysłowych. Polska perspektywa
Grażyna Spytek-Bandurska, Rozwój pracy tymczasowej w Polsce
Ewelina Sokołowska, Analiza komparatywna transferów społecznych: Polska i Niemcy
Okiem partnerów
Kryzysowy budżet na trudny rok, A. Grabowska
Opinia Business Centre Club 
Opinia PKPP Lewiatan
Opinia Pracodawców RP
Opinia Związku Rzemiosła Polskiego
Opinia Forum Związków Zawodowych
Opinia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Opinia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Dialog i życie
Trudne sprawy wymagają zaufania, wywiad z Przewodniczącym Henrykiem Nakoniecznym, A. Grabowska
Kalendarium dialogu - w zespołach problemowych TK, A. Grabowska 
Efekty wykorzystania funduszy unijnych, A. Grabowska
Kalendarium dialogu – w zespołach branżowych, A. Grabowska 
Dialog w regionach – Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego, A. Grabowska
Kalendarium dialogu – na konferencjach i seminariach, I. Dryll 
W trosce o aktywizację osób starszych, D. Szaniawska
Kryzys - szansa czy zagrożenie?, M. Mojduszka 
Dyskryminacja płacowa kobiet trwa, J. Pycka
Elastyczne formy zatrudnienia – wybór czy przymus ekonomiczny?, D. Szaniawska