"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 4/2011(31)

PLIK DO POBRANIA 4/2011(31)

SPIS TREŚCI

OBLICZA DIALOGU
Nowe warunki dla rozwoju dialogu społecznego. Wnioski de lege lata i de lege ferenda, Jacek Męcina
Polska gospodarka po kryzysie 2008+. Wyzwania zawarte w Krajowym Programie Reform, Katarzyna Żukrowska
Wyzwania dla polskiej polityki publicznej. Zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, Tomasz G. Grosse
Związki zawodowe wobec wyzwań zmieniającego się rynku pracy. Przypadek Japonii, Sławomir Adamczyk
Rola społeczeństwa obywatelskiego w integrującej się Europie, Tomasz G. Grosse
POLITYKI PUBLICZNE PAŃSTWA
Polityka rynku pracy w Polsce w latach 2000-2010, Magdalena Knapińska
Historia sukcesu. Aktywizacja zawodowa osób 50 plus w Niemczech, Jadwiga Nadolska
Polityka wsparcia społecznego. Reformy w Wielkiej Brytanii, Tomasz Mering
Sztuka regulacji. Państwo może być efektywnym regulatorem, gdy działa w partnerstwie, Maciej Pańków
FORUM
Jaki dialog, taki kongres? O I Kongresie Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
Emerytalne debaty. Publikacja ,,Ubezpieczenie społeczne w Polsce, 10 lat reformowania’’, Michał Polakowski
Europejska Karta Społeczna ma 50 lat, Ewa Rybicka
Strategia polskiego rynku pracy. Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności, Anna Grabowska
Dialog o kryzysie. Komisja Europejska opublikowała raport Employment in Europe 2010, Michał Mierzwa
Przyszłość dla Polski. Najnowsza edukacja międzynarodowych testów dla 15-latków, Michał Sobczyk
Wielka transformacja. Ukazała się klasyczna książka o rozwoju kapitalizmu, Jan Dzierzgowski
Miedzy zyskiem a rodziną. Odpowiedzialność społeczna biznesu wobec polityki rodzinnej, Dorota Marciniak
Kwalifikacje zawodowe w Polsce. Czego poszukują pracodawcy w branżach przechodzących zmiany? Anna Kwiatkiewicz
Dialog o funduszach, Anna Grabowska
Jednostka – rodzina – państwo. Polityka rodzinna w Polsce i we Włoszech, Dorota Marciniak
Dialog wokół rozwoju społecznego. Indeks Rozwoju Społecznego, Michał Mierzwa
Kronika dialogu społecznego (lipiec-listopad)
Abstracts