"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 3/2011(30)

PLIK DO POBRANIA 3/2011(30)

SPIS TREŚCI

Dialog 3/2011(30)OBLICZA DIALOGU
Zagadnienia pozapłacowe w układach zbiorowych, Constanza Rodriguez d’Acri, Alison Johnston, Andreas Kornelskis
Mechanizmy lepszego rządzenia, Paulina Bednarz, Anna Szcześniak, Mieczysław Bąk
Europejski dialog społeczny, Barbara Surdykowska
W postfordowskiej fabryce, Jan Czarzasty, Irena Dryll, Marek Pielach
Wartość dialogu, Waldemar Pawlak
POLITYKI PUBLICZNE I STRATEGICZNE PAŃSTWA
Wokół działań strategicznych państwa, Tomasz G. Grosse
O lepszą jakość usług wsparcia! Iwona Poliwczak
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
Dialog nad sporami, Anna Grabowska
Odnowa i przyszłość związków zawodowych, Anna Grabowska
Nowe władze Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Ewa Rybicka
Dialog wokół zasad bezpiecznej pracy, Anna Grabowska
Najwięcej wykroczeń dotyczyło wynagrodzeń, Anna Grabowska
Nowy komitet sektorowy w dialogu europejskim, Ewa Rybicka
Z ręką na pulsie gospodarki, Adam Ambrozik
Kronika dialogu społecznego (maj-lipiec)
Abstracts